Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Društveno-političke organizacije

POKRAJINSKI KOMITET SAVEZA KOMUNISTIČKE OMLADINE JUGOSLAVIJE ZA BOSNU IHERCEGOVINU (1939-1949); 1945/1949: knj. 2, kut. 11. Vodič, analitički inventar, imenska kartoteka.

REPUBLIČKA KONFERENCIJA SOCIJALISTIČKOG SAVEZA RADNOG NARODA BOSNE IHERCEGOVINE (1944-____); 1945/1990: knj. 27, fasc. 586, poveza 1103; magnetofonskih traka kom. 81; reg. 68.

 • Zemaljski odbor NF BiH (1944-1949)
 • Glavni odbor Socijalističkog saveza radnog naroda BiH (1949-1967)
 • Republička konferencija Socijalističkog saveza radnog naroda (1967-____)

GLAVNI ODBOR ANTIFAŠISTIČKOG FRONTA ŽENA BOSNE I HERCEGOVINE(1945-1953); 1945/1953: fasc. 20.

REPUBLIČKI ODBOR SAVEZA RATNIH VOJNIH INVALIDA JUGOSLAVIJE ZA BOSNU IHERCEGOVINU (1945-1962); 1953/1961: knj. 21, fasc. 45.

 • Zemaljski odbor RVI BiH (1945-1948)
 • Glavni odbor RVI BiH (1948-1956)
 • Republički odbor RVI BiH (1957-1962)

CENTRALNI KOMITET SAVEZA KOMUNISTA BOSNE I HERCEGOVINE (POKRAJINSKI KOMITET KOMUNISTIČKE PARTIJE JUGOSLAVIJE ZA BOSNU I HERCEGOVINU); (1919-1991); 1941/1989: knj. 325, kut. 6643, fasc. 1285, reg. 33, mikrofilmova kut. 2, albuma fotografija 15. Vodič.

VIJEĆE SAVEZA SINDIKATA BOSNE I HERCEGOVINE(1945-____); 1945/1964: knj. 61, kut. 197. Sumarno-analitički inventar.

 • Zemaljski odbor JSRNJ za BiH (1945-1946)
 • Glavni odbor Saveza sindikata Jugoslavije za BiH (1946-1951)
 • Zemaljsko vijeće SSJ za BiH (1951-1955)
 • Republičko vijeće SSJ za BiH (1955-1969)
 • Republička konferencija Saveza sindikata BiH (1969-1974)
 • Vijeće Saveza sindikata BiH (1974-___)

REPUBLIČKI ODBOR SINDIKATA RADNIKA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENEINDUSTRIJE JUGOSLAVIJE ZA BOSNU I HERCEGOVINU (1945-____); 1945/1963: knj. 8, kut. 30. Sumarni, tematski inventar.

 • Sekretarijat Saveza poljoprivrednih radnika Jugoslavije za BiH (1945-1948)
 • Zemaljski odbor Sindikata poljoprivrednih radnika Jugoslavije za BiH (1948-1955)
 • Republički odbor Sindikata poljoprivrednih radnika Jugoslavije za BiH (1955-1959)
 • Sekretarijat Saveza radnika i namještenika prehrambene industrije Jugoslavije za BiH (1945-1948)
 • Sekretarijat Saveza monopolskih preduzeća Jugoslavije za BiH (1945-1946)
 • Sekretarijat Saveza radnika i namještenika duvanske industrije Jugoslavije za BiH (1946-1948)
 • Zemaljski odbor Sindikata radnika i namještenika prehrambene i duvanske industrije Jugoslavije za BiH (1948-1955)
 • Republički odbor Sindikata radnika prehrambene i duvanske industrije Jugoslavije za BiH (1955-1959)
 • Republički odbor Sindikata radnika poljoprivredne i prehrambene industrije Jugoslavije za BiH (1959-)

REPUBLIČKI ODBOR SINDIKATA RADNIKA INDUSTRIJE TEKSTILA I KOŽE JUGOSLAVIJE ZA BOSNU I HERCEGOVINU (1945-1963); 1945/1963: knj. 7, kut. 16. Sumarno-analitički inventar.

 • Sekretarijat Saveza radnika i namještenika industrije tekstila i odjeće Jugoslavije za BiH (1945-1948)
 • Zemaljski odbor Sindikata radnika tekstila Jugoslavije za BiH (1948-1955)
 • Sekretarijat Saveza radnika i namještenika kožarsko-prerađivačke industrije Jugoslavije za BiH (1945-1948)
 • Zemaljski odbor Sindikata radnika kožarske i prerađivačke industrije Jugoslavije za BiH (1948-1955)
 • Republički odbor Sindikata radnika industrije tekstila i kože Jugoslavije za BiH (1955-1963)

REPUBLIČKI ODBOR SINDIKATA RADNIKA SAOBRAĆAJA I VEZA JUGOSLAVIJE ZA BOSNU IHERCEGOVINU     (1945-____); 1945/1964: knj. 19, kut. 58. Sumarno-analitički inventar.

 • Sekretarijat Saveza radnika i namještenika željezničkih i transportnih radnika Jugoslavije za BiH (1945-1948)
 • Zemaljski odbor Sindikata željezničkih i transportnih radnika Jugoslavije za BiH (1948-1955)
 • Republički odbor Sindikata željezničkih i transportnih radnika Jugoslavije za BiH (1955-1959)
 • Sekretarijat Saveza radnika i službenika pošta, telegrafa i telefona Jugoslavije za BiH (1945-1948)
 • Zemaljski odbor Sindikata radnika kožarske i prerađivačke industrije Jugoslavije za BiH (1948-1955)
 • Republički odbor Sindikata radnika industrije tekstila i kože Jugoslavije za BiH (1955-1963)

REPUBLIČKI ODBOR SINDIKATA RADNIKA RUDARSTVA, METALURGIJSKE I HEMIJSKEINDUSTRIJE JUGOSLAVIJE ZA BOSNU I HERCEGOVINU (1945-1963); 1945/1964: knj. 19, kut. 20. Sumarno-analitički inventar.

 • Sekretarijat Saveza radnika i namještenika rudarske industrije Jugoslavije za BiH (1945-1948)
 • Zemaljski odbor Sindikata radnika rudarske industrije Jugoslavije za BiH (1948-1955)
 • Sekretarijat Saveza radnika i namještenika hemijske industrije Jugoslavije za BiH (1945-1948)
 • Zemaljski odbor Sindikata radnika hemijske industrije Jugoslavije za BiH (1948-1955)
 • Republički odbor Sindikata radnika hemijske industrije Jugoslavije za BiH (1955-1959)
 • Zemaljski odbor Sindikata radnika i službenika metalurgijske industrije Jugoslavije za BiH (1950-1955)
 • Republički odbor Sindikata radnika rudarske i metalurgijske industrije Jugoslavije za BiH (1955-1959)
 • Republički odbor Sindikata radnika rudarstva, metalurgijske i hemijske industrije Jugoslavije za BiH (1959-1963)

REPUBLIČKI ODBOR SINDIKATA RADNIKA ŠTAMPE I PAPIRA JUGOSLAVIJE ZA BOSNU IHERCEGOVINU (1945-1963); 1950/1958: kut. 2. Sumarno-analitički inventar.

 • Sekretarijat Saveza radnika i namještenika grafičke industrije za BiH (1945-1948)
 • Zemaljski odbor Sindikata radnika grafičke industrije Jugoslavije za BiH (1948-1955)
 • Republički odbor Sindikata radnika štampe i papira Jugoslavije za BiH (1955-1963)

REPUBLIČKI ODBOR SINDIKATA PROSVJETNIH RADNIKA JUGOSLAVIJE ZA BOSNU IHERCEGOVINU (1945-1963); 1945/1964: knj. 14, kut. 20. Sumarno-analitički inventar.

 • Sekretarijat Saveza prosvjetnih radnika Jugoslavije za BiH (1945-1950)
 • Zemaljski odbor Sindikata učitelja i nastavnika srednjih škola Jugoslavije za BiH (1950-1952)
 • Udruženje učitelja Jugoslavije za BiH (1952-1959)
 • Udruženje nastavnika stručnih škola Jugoslavije za BiH (1952-1959)
 • Udruženje profesora Jugoslavije za BiH (1952-1959)
 • Udruženje univerzitetskih profesora Jugoslavije za BiH (1952-1959)
 • Udruženje nastavnika specijalnih škola Jugoslavije za BiH (1952-1959)
 • Republički odbor Sindikata kulturno-umjetničkih ustanova Jugoslavije za BiH (1950-1963)
 • Republički odbor Sindikata prosvjetnih radnika Jugoslavije za BiH (1959-1963)

REPUBLIČKI ODBOR SINDIKATA RADNIKA GRAĐEVINARSTVA I GRAĐEVINSKEINDUSTRIJE JUGOSLAVIJE ZA BOSNU I HERCEGOVINU (1945-1963); 1945/1963: knj. 13, kut. 30. Sumarno-analitički inventar.

 • Sekretarijat Saveza radnika i namještenika građevinske industrije Jugoslavije za BiH (1945-1948)
 • Zemaljski odbor Sindikata radnika građevinske industrije Jugoslavije za BiH (1948-1955)
 • Republički odbor Sindikata građevinarstva i građevinske industrije Jugoslavije za BiH (1963-____)

REPUBLIČKI ODBOR SINDIKATA RADNIKA METALNE INDUSTRIJE JUGOSLAVIJE ZA BOSNU I HERCEGOVINU(1945-1963); 1945/1963: knj. 15, kut. 30. Sumarno-analitički inventar.

 • Sekretarijat Saveza radnika metalne industrije Jugoslavije za BiH (1945-1948)
 • Zemaljski odbor Sindikata radnika metalne industrije Jugoslavije za BiH (1948-1955)
 • Republički odbor Sindikata radnika metalne industrije Jugoslavije za BiH (1955-1963)

REPUBLIČKI ODBOR SINDIKATA RADNIKA INDUSTRIJE DRVETA JUGOSLAVIJE ZA BOSNU IHERCEGOVINU (1945-1963); 1945/1963: knj. 26, kut. 52. Sumarno-analitički inventar.

 • Sekretarijat Saveza radnika i namještenika industrije drveta Jugoslavije za BiH (1945-1948)
 • Zemaljski odbor Sindikata radnika industrije drveta Jugoslavije za BiH (1948-1955)
 • Republički odbor radnika industrije drveta Jugoslavije za BiH (1955-1963)

REPUBLIČKI ODBOR SINDIKATA DRŽAVNIH USTANOVA JUGOSLAVIJE ZA BOSNU IHERCEGOVINU (1945-1963); 1946/1963: knj. 13, kut. 22. Sumarno-analitički inventar.

 • Sekretarijat Saveza službenika pravosudnih i upravnih ustanova Jugoslavije za BiH (1945-1946)
 • Sekretarijat Saveza službenika privredno-upravnih i tehničkih ustanova Jugoslavije za BiH (1945-1946)
 • Sekretarijat Saveza državno-administrativnih i pravosudnih ustanova Jugoslavije za BiH (1946-1949)
 • Sekretarijat Saveza finansijskih službenika Jugoslavije za BiH (1945-1949)
 • Zemaljski odbor Sindikata službenika državnih ustanova Jugoslavije za BiH (1955-1963)

REPUBLIČKI ODBOR SINDIKATA KOMUNALNIH I ZANATSKIH RADNIKA JUGOSLAVIJE ZABOSNU I HERCEGOVINU (1945-1963); 1945/1963: knj. 12, kut. 14. Sumarno-analitički inventar.

 • Sekretarijat Saveza radnika i namještenika komunalnih preduzeća i ustanova Jugoslavije za BiH (1945-1948)
 • Zemaljski odbor Sindikata komunalnih preduzeća i ustanova Jugoslavije za BiH (1948-1955)
 • Sekretarijat Saveza radnika i namještenika mjesne industrije i zanatstva Jugoslavije za BiH (1946-1949)
 • Zemaljski odbor Sindikata zanatskih radnika Jugoslavije za BiH (1949-1955)
 • Republički odbor Sindikata komunalnih i zanatskih radnika Jugoslavije za BiH (1955-1963)

REPUBLIČKI ODBOR SINDIKATA ZDRAVSTVENIH RADNIKA JUGOSLAVIJE ZA BOSNU IHERCEGOVINU (1945-1963); 1945/1965: knj. 10, kut. 13. Sumarno-analitički inventar.

 • Sekretarijat Saveza radnika i službenika zdravstvenih i socijalnih ustanova Jugoslavije za BiH (1945-1948)
 • Zemaljski odbor Sindikata zdravstvenih radnika Jugoslavije za BiH (1948-1955)
 • Republički odbor Sindikata zdravstvenih radnika Jugoslavije za BiH (1955-1963)

REPUBLIČKI ODBOR SINDIKATA TRGOVAČKIH I UGOSTITELJSKIH RADNIKA JUGOSLAVIJE ZA BOSNU I HERCEGOVINU(1945-1963); 1945/1963: knj. 8, kut. 12. Sumarno-analitički inventar.

 • Sekretarijat Saveza radnika i namještenika ugostiteljske i turističke privrede Jugoslavije za BiH (1945-1948)
 • Zemaljski odbor Sindikata radnika ugostiteljske i trgovačke privrede Jugoslavije za BiH (1948-1955)
 • Sekretarijat Saveza radnika i namještenika trgovačkih preduzeća Jugoslavije za BiH (1946-1948)
 • Zemaljski odbor Sindikata radnika trgovačkih preduzeća za BiH (1948-1955)
 • Republički odbor Sindikata trgovačkih i ugostiteljskih radnika Jugoslavije za BiH (1955-1963)

REPUBLIČKA KONFERENCIJA SAVEZA SOCIJALISTIČKE OMLADINE BOSNE IHERCEGOVINE (1945-____); 1945/1974: knj. 45 + 20, fasc. 274, reg. 48, kut. 169. Sumarno-analitički inventar.

 • Zemaljski odbor USAOBiH (1945-1947)
 • Zemaljsko vijeće Narodne omladine Bosne i Hercegovine (1947-1949)
 • Centralni komitet Narodne omladine Bosne i Hercegovine (1949-1968)
 • Predsjedništvo Saveza omladine Bosne i Hercegovine (1968-1974)
 • Republička konferencija Saveza socijalističke omladine Bosne i Hercegovine (1974-1990)

SRESKI ODBOR SAVEZA UDRUŽENJA BORACA NARODNOOSLOBODILAČKOG RATASARAJEVO (1948-1966); 1948/1966: knj. 20, fasc. 40.

REPUBLIČKI ODBOR SAVEZA UDRUŽENJA BORACA NARODNOOSLOBODILAČKOG RATA BOSNE I HERCEGOVINE(1948-____); 1950/1973: knj. 59, kut. 115.

 • Zemaljski odbor SUBNOR-a BiH (1948-1952)
 • Glavni odbor SUBNOR-a BiH (1952-1962)
 • Savez udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata Bosne i Hercegovine (1962-1969)
 • Republički odbor Saveza udruženja boracva narodnooslobodilačkog rata ROSUBNORBiH (1969-___)

KONFERENCIJA SAVEZA STUDENATA BOSNE I HERCEGOVINE(1952-1974); 1953/1974: fasc. 55, reg. 18.

KONFERENCIJA ZA DRUŠTVENE AKTIVNOSTI ŽENA BiH(1955-1990); 1957/1990: fasc. 27.

 • Savez ženskih društava Bosne i Hercegovine (1955-1957)
 • Glavni odbor saveza ženskih društava BiH (1957-1965)
 • Konferencija za društvenu aktivnost žena BiH (1965-1990)

SAVEZ ORGANIZACIJA ZA SOCIJALISTIČKO VASPITANJE I BRIGU O DJECI(1970-1990); 1970/1990: reg. 24.