Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Споразум о сарадњи Архива Босне и Херцеговине и Института историјских наука

2.11.2023. - Директор Архива Босне и Херцеговине мр Данијела Мрда и директор Института историјских наука Универзитета у Источном Сарајеву проф. др Драга Мастиловић потписали су Споразум о сарадњи.

Споразумом је предвиђена сарадња у разним областима професионалне дјелатности ових институција у виду заједничке организације научних и стручних скупова, конференција, организовања изложби, размјене научних публикација као и реализације заједничких научно-истраживачких пројеката.

Успостављање узајамне сарадње између двију културно-истраживачких институција представља важан корак за цјелокупну научну заједницу, имајући у виду обим и значај архивске грађе коју Архив БиХ чува, а која је неопходна за научно-истраживачки рад сарадника Института.