Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Home

  • BAŠTINA

    Povelja bosanskog kralja Stjepana Dabiše od 26.04.1395. godine je najstariji originalni dokument u Arhivu Bosne i Hercegovine.

  • ARHIVSKA GRAĐA

    Arhiv posjeduje preko 500 vrijednih fondova i zbirki i njihov broj raste iz godine u godinu. Ukupna dužina arhivske građe koja se čuva u depoima iznosi više od 15 dužnih kilometara.

  • ZGRADA

    Sjedište i glavni depoi Arhiva Bosne i Hercegovine nalaze se u prizemlju zgrade Predsjedništva BiH od 1947. godine.

Aktuelnosti

03.12.2018. - U prostorijama Arhiva Bosne i Hercegovine, održan je sastanak između delegacije OHR-a u BiH (koju su...
03.10.2018. - Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić i ministar civilnih poslova BiH Adil...
Fondovi i zbirke

Arhivska građa dio je naše i svjetske kulturne baštine i državno je dobro od općeg interesa i značaja.

Izdavačka djelatnost

Nakon što je Državni arhiv BiH obezbjedio sredstva za započinjanje izdavačke djelatnosti, zacrtan je projekt Građa.

Čuvar sjećanja