Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Humanitarna društva

DRUŠTVO «CRVENI KRST» SARAJEVO(1919-1945); 1924/1945: knj. 25, fasc. 96.

  • Društvo «Crvenog krsta» Kraljevine SHS – Oblasni odbor Sarajevo (1919-1929)
  • Drinski banovinski odbor «Crvenog krsta» Kraljevine Jugoslavije u Sarajevu (1929-1941)
  • Hrvatski «Crveni križ» u Sarajevu (1941-1945)

GLAVNI ODBOR DRUŠTVA «CRVENOG KRSTA» ZA BOSNU I HERCEGOVINU U SARAJEVU(1945-1967); 1945/1967: knj. 27, fasc. 36.

ODBOR ZA POMOĆ GLADNIM U RUSIJI ZA BOSNU I HERCEGOVINU SARAJEVO(1922-1924); 1922/1924: knj. 1, kut. 3.