Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Profesionalna društva

DRUŠTVO ARHIVSKIH RADNIKA BOSNE I HERCEGOVINE(1954-___); 1954/1978: knj. 4, fasc. 24. Analitički inventar.
«HRVATSKI SOKOL» SARAJEVO(1926-1929); 1926/1929: kut. 2.
AUTO-MOTO SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE – SARAJEVO(1947-1970); 1948/1970: knj. 14, fasc. 59.

 • Republički odbor AMSBiH (1947-1965)
 • Automoto savez BiH (1965-1970)

 REPUBLIČKO VIJEĆE NARODNE TEHNIKE BOSNE I HERCEGOVINE(1948-1973); 1948/1973: knj. 8, kut. 26; analitički inventar.

 • Glavni odbor Narodne tehnike za Bosnu i Hercegovinu (1948-1963)
 • Republičko vijeće Narodne tehnike za Bosnu i Hercegovinu (1963-1974)
 • Savez Radioamatera Bosne i Hercegovine (1949-1966)
 • Vazduhoplovni savez Bosne i Hercegovine (1949-1952)
 • Elektromašinski savez Bosne i Hercegovine (1950-1957)
 • Savez građevinara Bosne i Hercegovine (1951-1952)
 • Pomorsko brodarski savez Bosne i Hercegovine (1951-1966)
 • Foto i kino savez Bosne i Hercegovine (1951-1966)
 • Auto-moto savez Bosne i Hercegovine (1952-1966)
 • Savez udruženja pronalazača i autora tehničkog unapređenja (1959-1966)
 • Savez za tehničko vaspitanje djece Bosne i Hercegovine (1960-1966)