Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Pravosuđe

OKRUŽNI SUD SARAJEVO(1875-_____); 1882/1945: knj. 191, fasc. 1684.
VRHOVNI SUD ZA BOSNU I HERCEGOVINU SARAJEVO(1879-____); 1879/1945: knj. 89, kut. 1549, fasc. 119.
VRHOVNI ŠERIJATSKI SUD ZA BOSNU I HERCEGOVINU – SARAJEVO(1879-1946); 1879/1946: knj. 50, fasc. 514.
DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO SARAJEVO(1891-1929); 1892/1929: knj. 77, fasc. 180.
DRŽAVNO NADODVJETNIŠTVO SARAJEVO(1891-1945); 1892/1945: knj. 38, fasc. 150.
VOJNI PRAVOBRANILAC SARAJEVO (1914-1922); 1918: fasc. 1.
UPRAVNI SUD SARAJEVO(1923-1941); 1923/1941: knj. 72, fasc. 516;  45,4.
VIŠI SUD ZA STANOVE ZA BOSNU I HERCEGOVINU, CRNU GORU I DALMACIJU(1925-1927); 1925/1927: knj. 17, fasc. 11.
DRŽAVNO TUŽILAŠTVO SARAJEVO (1929-1945); 1930/1944: knj. 33, fasc. 65.
APELACIONI SUD SARAJEVO (1933-1941); 1933/1941: knj. 40.
DRŽAVNO PRAVOBRANILAŠTVO SARAJEVO (1934-1941); 1938/1941: knj. 13.
SUDBENI STOL SARAJEVO(1941-1945); 1941/1945: knj. 8, fasc. 176.
DRŽAVNO ZASTUPNIŠTVO SARAJEVO(1941-1945); 1941/1945: knj. 20.
BANSKI STOL SARAJEVO(1941-1945); 1941/1945: knj. 17, fasc. 90.
SUD SOCIJALNOG OSIGURANJA SARAJEVO(1945-1950); 1945/1950: knj. 2, fasc. 50.
VASPITNO-POPRAVNI DOM STOLAC(1960-1985); 1960-1987: knj. 124.
Vaspitno-popravni dom Stolac (1960-1987)

  • Škola sa praktičnom obukom (1960-1987)
  • Osnovna škola za obrazovanje odraslih (1967-1987)
  • Industrijski pogon «Mladost» (1960-1985)

KAZNENO-POPRAVNI DOM ZA ŽENE STOLAC(1945-1962); 1945/1962: knj. 36, fasc. 38.
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE(1964-1997); 1964/1997: knj. 18, kut. 535.
DOM ZA LJUDSKA PRAVA (1996-2003)

  • Dom za ljudska prava
  • Komisija za ljudska prava za BiH