Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Zdravstvene ustanove

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU BOSNE I HERCEGOVINE(1920-); 1920/1961; knj. 190, fasc. 270.

 • Stalna bakteriološka stanica Sarajevo (1920-1923)
 • Državni higijenski zavod Sarajevo (1923-1929)
 • Higijenski zavod Sarajevo (1929-1945)
 • Zemaljski epidemiološki institut (1945-1946)
 • Higijensko-epidemiološki institut Sarajevo (1946-1948)
 • Centralna sanitarno-epidemiološka stanica Sarajevo (1948-1951)
 • Centralni higijenski zavod Sarajevo (1951-1961)
 • Republički zavod za zdravstvenu zaštitu (1961-1965)
 • Zavod za zdravstvenu zaštitu Bosne i Hercegovine (1965-1975)
 • Zavod za javno zdravstvo (1975-1980)
 • Zavod za zdravstvenu zaštitu Bosne i Hercegovine (1980-)

INSTITUT ZA ZDRAVSTVENO PROSVJEĆIVANJE SARAJEVO(1946-1952); 1945/1952: knj. 17, fasc. 9.

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA(1950-1973); reg. 23.

 • Studentska poliklinika (1950-1967)
 • Zdravstvena stanica studenata u Sarajevu (1965-1973)

DOM ZDRAVLJA STUDENATA (1961-1965); 1961/1965: reg. 3.