Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Kulturno-prosvjetna društva

 

Odobrenje pravila «Prosvjete» iz augusta 1939. godine.

«PROSVJETA» - SRPSKO PROSVJETNO I KULTURNO DRUŠTVO(1902-1949); 1902/1949: knj. 38, kut. 144. Vodič. Sumarno-analitički inventar.

 

 

 

«GAJRET» - PROSVJETNO I KULTURNO DRUŠTVO MUSLIMANA U BOSNI I HERCEGOVINI(1903-1949); 1921/1940: knj. 27, kut. 24. Sumarno-analitički inventar.

«ČEŠKA BESEDA»(1905-1941); 1925/1935: fasc. 1.

«Češka beseda» (1905-1929)

«Čehoslovačka obec» (1929-1941)

  • «NAPREDAK» - HRVATSKO PROSVJETNO I KULTURNO DRUŠTVO ZA BOSNU IHERCEGOVINU (1907-1949); 1907/1949: knj. 236, kut. 290. Analitički inventar.

Letak“Hrvatskog podpornog družtva za potrebneđake srednjih i visokihškola iz Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Mostaru” - Poziv na prikupljanječlanstva i otvaranje podružnica, 1902. i pravila Napretka iz1920. godine

  • «NARODNA UZDANICA» - MUSLIMANSKO KULTURNO DRUŠTVO SARAJEVO(1923-1945); 1925/1942: knj. 9, kut. 8; met. 0,6.
  • DRUŠTVO «HRVATSKA ŽENA» ZA BOSNU I HERCEGOVINU(1923-1945); 1924/1938: knj. 5; met. 0,2.
  • JUGOSLOVENSKI ŽENSKI SAVEZ – SEKCIJA ZA DRINSKU BANOVINU(1934-1941); 1934/1941: kut. 1; met. Vodič.
  • SLOVENSKI KOMITET ZA BOSNU I HERCEGOVINU U SARAJEVU(1946-1948); 1946/1948: kut. 1; met.
  • KULTURNO DRUŠTVO «BOSNA I HERCEGOVINA-ČEHOSLOVAČKA» U SARAJEVU(1948); 1948: fasc. 1; met.