Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Omladinske radne akcije

OMLADINSKA PRUGA «BRČKO-BANOVIĆI»(1946); 1946: knj. 4, kut. 33.

OMLADINSKA PRUGA «ŠAMAC-SARAJEVO»(1947-1949); 1947/1948: knj. 79, kut. 151. Vodič. Sumarno-analitički inventar.

ŠTAB OMLADINSKIH RADNIH BRIGADA «KLADANJ-STUPARI»(1947); 1947: kut. 1. Vodič. Sumarno-analitički inventar.

ŠTAB OMLADINSKIH RADNIH BRIGADA NA IZGRADNJI ŠUMSKOG PUTA PJENOVAC-KUŠTURICA(1947); 1947: knj. 1, kut. 1. Vodič. Sumarno-analitički inventar.

OMLADINSKA RADNA AKCIJA «ŠAMAC-SARAJEVO '78»(1978); 1977/1978: knj. 13.