Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Tenderi i natječaji

TENDERSKA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku naftnih derivata, goriva za službena vozila Arhiva BiH - DOPUNA
TENDERSKA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku naftnih derivata, goriva za službena vozila Arhiva BiH
Tabela Plana nabavki za 2017. godinu
mart / ožujak 2017. - Odluka o izboru ponuđača za službeno vozilo "Opel Astra"
03.03.2017. - JAVNI OGLAS / LICITACIJA za prodaju službenog motornog vozila Arhiva BiH
15.02.2017. - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku jednog službenog motornog vozila za potrebe Arhiva Bosne i Hercegovine
januar/siječanj 2017. - Tenderska dokumentacija za nabavku službenog putničkog motornog vozila
januar / siječanj 2017. - Plan nabavki za 2017. godinu
03.10.2016. - TREĆI OBNOVLJENI JAVNI OGLAS za prodaju službenog motornog vozila
05.09.2016. - Drugi obnovljeni javni oglas za prodaju službenog motornog vozila

Stranice