Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Tenderi i natječaji

Odluka o obustavi postupka dodjele ugovora za javnu nabavku naftnih derivata
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke naftnih derivata
Nacrt plana nabavki za 2019. godinu
Plan nabavki za 2019. godinu
Građevinsko-zanatski radovi u Arhivu Bosne i Hercegovine
Posebna odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavki Arhiva Bosne i Hercegovine za 2018. godinu
Javne konzultacije - MINIMUMA PROCESA RADA U ARHIVU BOSNE I HERCEGOVINE ZA VRIJEME TRAJANJA ŠTRAJKA
Posebna odluka o pokretanju otvorenog postupka javne nabavke u okviru projekta obnove depoa Arhiva Bosne i Hercegovine
Posebna odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavki Arhiva Bosne i Hercegovine za 2018. godinu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke naftnih derivata_2018

Stranice