Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Tenderi i natječaji

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji 09 i 2015
Operativni plan za 2023. godinu
Program rada za 2023. godinu
Program rada za 2023. godinu
Javni poziv - prodaja službenog motornog vozila putem javnog nadmetanja_2023
Izjava _ Izvještaj o radu
Izvještaj e-konzultacije
Izvještaj o radu Arhiva BiH za 2022. godinu
Organizaciona šema institucije
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Arhiva Bosne i Hercegovine

Stranice