Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Ugovor o uslugama popravaka i održavanja prostorija u Arhivu BiH - VII 2020.

jul / srpanj 2020. - Ugovor o uslugama popravaka i održavanja prostorija u Arhivu BiH dostupan je na linku:

https://drive.google.com/file/d/1eUCWENGyM6OAEkzfWYj7C5U06KBBM0bG/view?u...