Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - 02.07.2020.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - 02.07.2020. dostupna je na linku:

https://drive.google.com/file/d/1Ac9I_b7pbFlliY9HtHv3ckApmfjs2bKE/view?u...