Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Izmjene i dopune nacrta plana nabavki za 2019. godinu

Izmjene i dopune nacrta plana nabavki za 2019. godinu dostupne su na linku:

https://drive.google.com/open?id=18Q0jec-RU3AwxzN5o-3BuK5AOmpHgZIb