Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Odluka o obustavi postupka dodjele ugovora za javnu nabavku naftnih derivata

februar/veljača 2019. - Odluka o obustavi postupka dodjele ugovora za javnu nabavku naftnih derivata dostupna je na linku:

https://drive.google.com/open?id=1zLAuBYA4LzuWj5Rym8LXl9lBYiwG2ijp