Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

izbor ponuđača - KASKO II21

Izbor najpovoljnijeg ponuđača za osiguranje službenog auta