Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke naftnih derivata

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke naftnih derivata za 2019. godinu dostupna je na linku:

https://drive.google.com/open?id=11s51adADp7ETYc7pB5FOUTvur3fnNtpW