Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Odluka o pokretanju otvorenog postupka 2020

Odluka o pokretanju otvorenog postupka javne nabavke u okviru projekta rekonstrukcije depoa Arhiva Bosne i Hercegovine - 2020 dostupna je na linku: