Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Prosvjeta

ŠERIJATSKA SUDAČKA ŠKOLA SARAJEVO(1887-1937); 1887/1937. Sumarno-analitički inventar.

VIŠA ISLAMSKA ŠERIJATSKO-TEOLOŠKA ŠKOLA SARAJEVO(1937-1945); 1937/1945.

SREDNJA ZUBARSKA ŠKOLA SARAJEVO(1945-1948); 1945/1948: knj. 18, fasc. 6.

DRŽAVNA POLJOPRIVREDNA ŠKOLA BUTMIR(1946-1950); 1946/1951: knj. 2, kut. 3.

DRŽAVNA TRAKTORSKA ŠKOLA NOVA TOPOLA(1947-1951); 1947/1951: knj. 13, kut. 3.

VIŠA ZUBARSKA ŠKOLA SARAJEVO(1948-1953); 1948/1953: knj. 12, fasc. 16.

SREDNJA POLJOPRIVREDNA ŠKOLA GACKO(1950-1951); 1950/1951: fasc. 1.

ZUBARSKA ŠKOLA SARAJEVO(1955-1962); 1955/1964: knj. 32, fasc. 51.

 • Srednja zubarska škola Sarajevo
 • Zubarska škola Sarajevo

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA MAŠINSKE STRUKE SARAJEVO(1957-1964); 1958/1965: knj. 4, kut. 51. Vodič. Sumarno-analitički inventar.

 • Viša tehnička škola mašinske struke Sarajevo (1957-1958)
 • Visoka tehnička škola mašinske struke Sarajevo (1958-1964)

ŠKOLA SA PRAKTIČNOM OBUKOM ZA TELEKOMUNIKACIJE SARAJEVO(1960-1964); 1960/1964: knj. 10, fasc. 19.

VISOKA ŠKOLA POLITIČKIH NAUKA(1946-1960); 1946/1966: knj. 10, fasc. 44, omot 1, pak. 2.

 • Vojno-politička škola (1946-1948)
 • Srednja politička škola (1948-1960)
 • Niža politička škola (1948-1960)
 • Dopisna partijska škola pri Pokrajinskom komitetu KPJ za BiH (1947-1950)
 • Škola Saveza komunista BiH (1951-1956)
 • Politička škola SKBiH (1957-1960)

VIŠA ŠKOLA ZA SOCIJALNE RADNIKE(1962-1985); 1962/1985: knj. 19, reg. 21.

VIŠA UPRAVNA ŠKOLA(1956-1985); 1956/1985: knj. 49, fasc. 413, omot 1.

 • Upravna škola u Sarajevu (1956-1965)
 • Viša upravna škola u Sarajevu (1965-1985)

VIŠA GEODETSKA ŠKOLA(1960-1974); 1960/1974: knj. 6, fasc. 13, omota 8, povez 1.

TEHNIČKI FAKULTET(1949-1961); 1949/1961: knj. 68, fasc. 121, omota 150, reg. 2.

SAVEZNA VISOKA POLJOPRIVREDNA ŠKOLA ZA PLANINSKO GAZDOVANJE U SARAJEVU(1947-1948); 1947/1948: knj. 3, fasc. 4.

POLJOPRIVREDNO-ŠUMARSKI FAKULTET U SARAJEVU(1947-1958); 1947/1958: knj. 44, fasc. 40.

TITOV FOND BOSNE I HERCEGOVINE ZA STIPENDIRANJE MLADIH RADNIKA I RADNIČKEDJECE (1974-____); 1974/1986); knj. 5, fasc. 23, reg. 4; met. ___.

SREDNJA BALETSKA ŠKOLA U SARAJEVU(1950-1952); 1950/1952: knj. 2, fasc. 1.

REPUBLIČKI JAVNI FOND ZA OSNOVNO OBRAZOVANJE I VASPITANJE BiH(1975-1993); 1975/1993: knj. 9, fasc. 78, reg. 239.

 • Savez samoupravnih interesnih zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja BiH (1975-1988)
 • Samoupravna interesna zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja BiH (1975-1988)
 • Republički javni fond za osnovno obrazovanje i vaspitanje BiH

 REPUBLIČKI JAVNI FOND ZA SREDNJE OBRAZOVANJE I VASPITANJE BiH(1975-1994); paket  1, reg. 37.

 • Samoupravna interesna zajednica usmjerenog obrazovanja i vaspitanja BiH (1975-1987)
 • Savez samoupravnih interesnih zajednica usmjerenog obrazovanja i vaspitanja BiH (1987-1990)
 • Republički javni fond za srednje obrazovanje i vaspitanje BiH (1991-1994)

 OOUR NID «KOMUNIST» SARAJEVO(1974-1990); knj. 4, fasc. 26, reg. 15.