Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Privredne organizacije i ustanove

TRGOVINSKA KOMORA NRBiH(1909-1962); 1909/1962: knj. 109; kut. 770, fasc. 10.

 • Trgovačka i obrtnička komora za BiH (1909-1932)
 • Trgovinsko-industrijska komora Sarajevo (1932-1948)
 • Trgovinska komora NRBiH (1948-1962)

ZANATSKA KOMORA NRBiH(1932-1962); 1932/1962: fasc. 5, reg. 3.

GLAVNI ZADRUŽNI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE(1945-1962); knj. 13, fasc. 116.

 • Glavni zadružni savez Bosnei Hercegovine (1945-1948)
 • Glavni savez zemljoradničke zadruge Bosne i Hercegovine (1948-1953)
 • Glavni zadružni savez Bosne i Hercegovine (1953-1962)

ZADRUŽNI SAVEZ BiH(1976-1991); 1976/1991: knj. 2, fasc. 86.

ZAVOD ZA INDUSTRIJSKA ISTRAŽIVANJA SARAJEVO(1947-1958): 1948/1958: knj. 18, kut. 4.

SAVEZ ZANATSKIH ZADRUGA NRBiH(1952-1962); 1953/1961: knj. 1, fasc. 15.

 • Podsavez zanatskih zadruga NRBiH (1952-1954)
 • Savez zanatskih zadruga NRBiH (1954-1962)

UGOSTITELJSKA KOMORA NRBiH(1952-1962); 1952/1962: knj. 19, fasc. 90.

REPUBLIČKI ZAVOD ZA PRIVREDNO PLANIRANJE SRBiH(1953-1969); 1953/1968: knj. 23, fasc. 62.

 • Zavod za privredno planiranje NRBiH (1953-1963)
 • Republički zavod za privredno planiranje SRBiH (1963-1969)

REVIZIONI ZAVOD NRBiH(1954-1960): 1955/1960: knj. 1, fasc. 7.

BIRO ZA GRAĐEVINARSTVO NRBiH(1954-1962); 1954/1962: knj. 3, fasc. 120, reg. 45.

 • Sekcija građevinske operative NRBiH (1954-1959)
 • Biro za građevinarstvo NRBiH (1959-1962)

POLJOPRIVREDNO-ŠUMARSKA KOMORA NRBiH(1954-1962); 1954/1962: knj. 9, fasc. 63.

 • Poljoprivredna komora NRBiH
 • Poljoprivredno-šumarska komora NRBiH (1954-1962)

SAOBRAĆAJNA KOMORA NRBiH(1955-1962); 1955/1962: knj. 2, fasc. 31.

REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKO ZAVOD(1957-); 1957/1971: knj. 34, fasc. 28.

KOMORA ZA INDUSTRIJU I RUDARSTVO, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ(1961-1962); 1961/1962: knj. 5, fasc. 6, reg. 17.

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE ZA EKONOMSKE ODNOSESA INOSTRANSTVOM (1977-1986); 1977/1986: knj. 21, fasc. 27, reg. 334.

REPUBLIČKI ZAVOD ZA TEHNIČKU SARADNJU SARAJEVO(1962-1974); 1962/1974: knj. 19, fasc. 209.

 • Zavod za tehničku pomoć NRBiH (1962-1965)
 • Republički zavod za tehničku saradnju (1965-1974)

ZAVOD ZA PRODUKTIVNOST RADA SARAJEVO(1957-1971); 1957/1971: fasc. 20.

 • Zavod za unapređenje, organizaciju i produktivnost rada Sarajevo (1957-1959)
 • Zavod za produktivnost rada Sarajevo (1959-1971)

DRŽAVNO PREDUZEĆE ZA GEODETSKE RADOVE «GEORAD» SARAJEVO(1947-1952); 1947/1952: knj. 12, fasc. 30.

PRIVREDNA KOMORA BOSNE I HERCEGOVINE(1962-2002); 1962/2001, knj. 46, kut. 236, fasc. 793.

 • Centar za obrazovanje kadrova u privredi Privredne komore (1956-1991)
 • Trgovinska i industrijska komora BiH (1926-1963)

RO «ELEKTRODISTRIBUCIJA»(1965-1977); 1970/1977: fasc. 56; reg. 97.

 • Združeno elektrodistributivno preduzeće BiH (1970-1973); 1970/1973; fasc. 6; met. 0,5.
 • Zajednica elektroprivrednih preduzeća – poslovno udruženje elektroprivrednih preduzeća BiH (1953-1969); 1953/1969: fasc. 8; met. 1.

JP «ELEKTROPRIVREDA»(1973-1990); 1974/1990; knj. 22, fasc. 148, reg. 208.

 • Preduzeće «Elektroprivreda BiH» (1973-1977)
 • RO «Elektroprivreda BiH» (1965-1989); 1965/1989: met. 7.
 • SOUR «Elektroprivrede BiH» (1977-1989); 1977/1989: fasc. 90, reg. 25; met. 20.
 • Radna zajednica zajedničkih službi SOUR-a «Elektroprivrede BiH» (1977-1989); 1975/1989; fasc. 35, reg. 160; met. 25.

VELEFARMACIJA D. D. SARAJEVO(1945-2005); 1945/2005: knj. 41, kut. 66.

 • Uprava za nabavku i raspodjelu lijekova «UNRAL» (1945)
 • Zemaljsko privredno preduzeće za nabavku i raspodjelu lijekova ZEMPRAL (1946-1956)
 • Velefarmacija (1956-2004)
 • Velefarmacija u stečaju (2004-2005)