Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Potpisan Sporazum o saradnji sa Univerzitetom u Istočnom Sarajevu

14.12.2023. - Potpisan je Sporazum o saradnji između Arhiva Bosne i Hercegovine i Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Ovaj Sporazum će unaprijediti saradnju dvije institucije na razvijanju partnerskih odnosa u smislu konkretnih aktivnosti u oblasti nastave, nauke, istraživanja, kulture i umjetnosti, kao i drugim oblastima akademskog djelovanja. Rektor Univerziteta prof.dr Milan Kulić i prorektor prof.dr Radislav Lale u ime Univerziteta su zajedno sa gradonačelnikom Istočnog Sarajeva, gospodinom Ljubišom Ćosićem govorili o značaju saradnje kao i podršci u realizaciji zajedničkih projekata u narednom periodu.