Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Propisi

Osnovni propis je Zakon o arhivskoj građi i Arhivu Bosne i Hercegovine. Na osnovu ovog Zakona, donesena su do sada dva provedbena propisa, i to: Pravilnik o preuzimanju arhivske građe u Arhiv Bosne i Hercegovine i Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivske građe u Arhivu Bosne i Hercegovine i registraturne građe u institucijama Bosne i Hercegovine. Od važnosti za arhivsku građu i arhivsku djelatnost je i Odluka o uredskome poslovanju ministarstava, službi, institucija i drugih tijela Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koja je 2003. godine izmijenjena (Odluka o izmjenama Odluke o uredskom poslovanju ministarstava, službi, institucija i drugih tijela Vijeća ministara Bosne i Hercegovine), a za sprovedbu iste doneseno je Uputstvo o načinu vršenja uredskog poslovanja ministarstava, službi, institucija i drugih tijela Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Plan integriteta 2022

Uputstvo o sadržaju i načinu vođenja evidencije o korisnicima arhivske građe

Pravilnik o načinu vođenja evidencije registraturnog materijala

Pravilnik o mjerama zaštite arhivske građe

Pravilnik o korištenju sredstava reprezentacije

Sažetak zahtjeva za budžet za 2023. godinu

Srednjoročni program rada 2023.- 2025.

Program rada 2022

Financijski izvještaj 2021

Financijski izvještaj 2021 - obrazloženje

Plan borbe protiv korupcije Arhiva BiH za 2022. godinu

Godišnji akcioni plan za uspostavu i unaprijeđenje sistema internih finansijskih kontrola u Arhivu BiH za 2022. godinu

Program rada za 2022. godinu

Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti lica koje prijavi korupciju u Arhivu Bosne i Hercegovine i obrazac za prijavu slučajeva korupcije.

 Imenovanje Savjetnika za prevenciju seksualnog uznemiravanja i uznemiravanja na osnovu spolova u Arhivu Bosne i Hercegovine - ODLUKA.

Akcioni plan za uspostavu i unaprijedenje sistema internih finansijskih kontrola za 2021.godinu

Registar rizika i plan upravljanja rizikom

Strategija upravljanja rizicima

Analiza utroška sredstava budžeta za 2020. godinu

Finansijski izvještaj za 2020. godinu

Prijedlog izvještaja o radu Arhiva BiH za 2020. godinu

Etički kodeks arhivista

Zahtjev za pristup informacijama_ Arhiv BiH

Izvještaj o radu Institucije za 2019 godinu

Izvještaj o provođenju akcionog plana godišnjeg programa rada Arhiva BiH za 2019. godinu

Prijedlog Programa rada Arhiva BiH 2020

Plan integriteta Arhiva Bosne i Hercegovine 2020

Odluka o usvajanju Akcionog plana za borbu protiv korupcije 2015_2019 

Akcioni plan_ borba protiv korupcije _Arhiv BiH_ 2018_2019

Finansijski izvještaj za 2019. godinu

PriloziVeličina
PDF icon Zakon o arhivskoj građi i Arhivu Bosne i Hercegovine116.2 KB
PDF icon Pravilnik o preuzimanju arhivske građe u Arhiv Bosne i Hercegovine97.93 KB
PDF icon Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivske građe u Arhivu Bosne i Hercegovine i registraturne građe u institucijama Bosne i Hercegovine 108.16 KB
PDF icon Formular 187.23 KB
PDF icon Formular 260.67 KB
PDF icon Odluka o uredskome poslovanju ministarstava, službi, institucija i drugih tijela Vijeća ministara Bosne i Hercegovine116.84 KB
PDF icon Odluka o izmjenama Odluke o uredskom poslovanju ministarstava, službi, institucija i drugih tijela Vijeća ministara Bosne i Hercegovine89.76 KB
PDF icon Naputak o načinu vršenja uredskog poslovanja ministarstava, službi, institucija i drugih tijela Vijeća ministara Bosne i Hercegovine194.43 KB
PDF icon ISAAR (CPF) – Međunarodni standard arhivističkoga normiranoga zapisa za pravne i fizičke osobe i za obitelji676.18 KB
PDF icon Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti lica koje prijavi korupciju u Arhivu Bosne i Hercegovine430.4 KB
PDF icon Obrazac za prijavu slučajeva korupcije .pdf220.03 KB
PDF icon Imenovanje Savjetnika za prevenciju seksualnog uznemiravanja i uznemiravanja na osnovu spolova 452.72 KB
PDF icon Akcioni plan za prevenciju korupcije u Arhivu BiH za vrijeme trajanja pandemije "COVID 19"215.16 KB
PDF icon Odluka o usvajanju i provođenju Plana integriteta u Arhivu BiH292.76 KB
PDF icon Zakon o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini555.69 KB
PDF icon Vodič Arhiva Bosne i Hercegovine za pristup informacijama538.6 KB
PDF icon Ovdje možete preuzeti obrazac Zahtjeva za pristup informacijama361.92 KB
PDF icon Odluka o politici nulte tolerancije prema djelima seksualnog uznemiravanja i uznemiravanja na osnovu spola382.72 KB
PDF icon Stavljanje izvan snage preporuka za istraživanje izdatih do 01.04.2021.308.47 KB
PDF icon Izjava_izvještaj o radu za 2022.godinu.pdf815.82 KB
PDF icon Izjava_Nacrt Programa rada Arhiva BiH za 2023. godinu .pdf481.29 KB
PDF icon Izvještaj o održanim konsultacijama sa zainteresiranom javnošću.pdf569.1 KB
PDF icon Izvještaj o održanim konsultacijama sa zainteresiranom javnošću1.pdf613.62 KB
PDF icon organizaciona šema institucije (2).pdf154.78 KB