Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Izdavaštvo

Nakon što je 1954. godine Državni arhiv BiH obezbjedio sredstva za započinjanje izdavačke djelatnosti, dvije godine poslije zacrtan je projekt Građa za proučavanje političkih, kulturnih i socijalno-ekonomskih odnosa iz prošlosti BiH (XIX i XX vijek), projekt stalne edicije kroz koju bi se objavljivala arhivska građa.

Postavljeni program rada u ovoj djelatnosti koncentrirao se na arhivsku građu o razvitku radničkoga pokreta, ali i na objavljivanje informativnih pomagala na jednoobrazan način.

Početkom osamdesetih godina, pri Arhivu BiH započeo je s radom poseban odsjek za istraživanje i publiciranje arhivske građe, u kojemu je s početka djelovao jedan znanstveni suradnik, ali nije razvijen koliko je potrebno, niti je angažiran veći broj suradnika. Jedini konkretan projekt iz tog vremena bili su Izvori za povijest Saveza komunista BiH – publiciranje gradiva o radničkom pokretu i SK BiH, koji se nastavljao na projekt Istorija SK Bosne i Hercegovine. Do tad je već postojao niz izdanja arhivske građe o radničkome pokretu iz austrougarskih fondova.

Od značaja je izdvojiti projekt publiciranja inventara, započet 1988. godine. Projektom je bilo predviđeno štampanje 44 inventara najznačajnijih i fondova za kojima je vladao najveći istraživački interes, a do 1991. objavljeno je 14, od čega 10 u "Glasniku arhivâ", a 4 kao zasebne knjige.
Arhiv Bosne i Hercegovine odigrao je izuzetnu ulogu u pokretanju Glasnika arhiva i Društva arhivskih radnika BiH.

Aleksandar Poljanić; Tragom zaplijenjene zbirke

dr. Andrej Rodinis

Sarajevo, 2012.

GAĐA ARHIVA BOSNE I HERCEGOVINE 5/2013

Izdanje Arhiva Bosne i Hercegovine

Kasim Isović: Sabrani radovi

(uredio Andrej Rodinis),
Sarajevo 2007.

Španski građanski rat (1936-1939) u ostavštini Čede Kapora

Andrej Rodinis
Sarajevo 2006.

Napretkova kulturno-historijska zbirka

analitički inventar
Andrej Rodinis
Sarajevo 2004.

Srpsko kulturno i prosvjetno društvo »Prosvjeta« (1902-1949)

sumarno-analitički inventar
Slavica Klarić
Sarajevo 2004.

Muslimansko kulturno i prosvjetno društvo »Gajret«

analitički inventar
Edin Prguda
Sarajevo 2004.

ISAAR (CPF)

Međunarodni standard arhivističkoga normiranoga zapisa za pravne i fizičke osobe i za obitelji
(International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons and Families)
drugo izdanje
prijevod: mr. sc. Andrej Rodinis
Sarajevo 2004.

ARHIV Napretka

Priredili: Krunoslava Lovrenović-Zeba, Vera Štimac, Matko Kovačević, Slobodan Kristić
Sarajevo 2003.

Stranice