Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Izdavaštvo

Nakon što je 1954. godine Državni arhiv BiH obezbjedio sredstva za započinjanje izdavačke djelatnosti, dvije godine poslije zacrtan je projekt Građa za proučavanje političkih, kulturnih i socijalno-ekonomskih odnosa iz prošlosti BiH (XIX i XX vijek), projekt stalne edicije kroz koju bi se objavljivala arhivska građa.

Postavljeni program rada u ovoj djelatnosti koncentrirao se na arhivsku građu o razvitku radničkoga pokreta, ali i na objavljivanje informativnih pomagala na jednoobrazan način.

Početkom osamdesetih godina, pri Arhivu BiH započeo je s radom poseban odsjek za istraživanje i publiciranje arhivske građe, u kojemu je s početka djelovao jedan znanstveni suradnik, ali nije razvijen koliko je potrebno, niti je angažiran veći broj suradnika. Jedini konkretan projekt iz tog vremena bili su Izvori za povijest Saveza komunista BiH – publiciranje gradiva o radničkom pokretu i SK BiH, koji se nastavljao na projekt Istorija SK Bosne i Hercegovine. Do tad je već postojao niz izdanja arhivske građe o radničkome pokretu iz austrougarskih fondova.

Od značaja je izdvojiti projekt publiciranja inventara, započet 1988. godine. Projektom je bilo predviđeno štampanje 44 inventara najznačajnijih i fondova za kojima je vladao najveći istraživački interes, a do 1991. objavljeno je 14, od čega 10 u "Glasniku arhivâ", a 4 kao zasebne knjige.
Arhiv Bosne i Hercegovine odigrao je izuzetnu ulogu u pokretanju Glasnika arhiva i Društva arhivskih radnika BiH.

Okruglu sto

sa međunarodnim učešćem na temu:
Arhivi u vremenu tranzicije
štampano u suradnji s Istorijskim arhivom Sarajevo
urednici: Sejdalija Gušić, mr. Šaban Zahirović
Sarajevo 2001.

Jevrejska kulturna i druga društva u Bosni i Hercegovini 1885-1945.

regesta    
Sajma Sarić
Sarajevo 1995.

Zemaljska vlada za Bosnu i Hercegovinu 1919-1921

sumarno-analitički inventrar za seriju opštih spisa
Samija Sarić
Sarajevo 1991.

Oblasni odbor sarajevske oblasti 1926-1928 ...

sumarno-analitički inventar
Krunoslava Lovrenović-Zeba
Sarajevo 1991

Zemaljska vlada za Bosnu i Hercegovinu, Sarajevo 1878-1890

sumarno-analitički inventar
Edita Radosavljević
Sarajevo 1989.

Socijalistički radnički pokret u BiH 1911. godine

Izvori za istoriju SK BiH
Serija A
Socijalistički radnički pokret u BiH 1878-1919 - Tom I, Knjiga 2
priredio: Dr Božo Madžar
Sarajevo 1988.

Vodič Arhiva Bosne i Hercegovine

Sarajevo 1987.

Socijalistički radnički pokret u BiH 1910. godine

Izvori za istoriju SK BiH - Serija A
Socijalistički radnički pokret u BiH 1878-1919 - Tom I, Knjiga 1
priredio: Dr Božo Madžar
Sarajevo 1986.

Radnički pokret u Bosni i Hercegovini 1909. godine

Građa za proučavanje političkih, kulturnih i socijalno-ekonomskih pitanja iz prošlosti Bosne i Hercegovine (XIX i XX vijek) - Tom IX
odabrao i uredio: Dr Božo Madžar
Sarajevo 1984

Stranice