Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Lični i porodični fondovi

BUDIMLIĆI SARAJEVO(?); 1719/1865: knj. 10, fasc. 2. Vodič.

HADŽI-RISTO TODOROVIĆ – HADŽIRISTIĆI SARAJEVO(?); 1796/1908: fasc. 21. Vodič.

JELIĆI SARAJEVO(?); 1797-1906: fasc. 10.

JOVO TODOROVIĆ LIVNO(?); 1812/1877: fasc. 2. Vodič.

FUFIĆI TRAVNIK(?); 1822/1879: fasc. 1. Vodič.

ĐURO PUCAR STARI, SARAJEVO(1899-1979); 1929/1979: kut. 38, fasc. 3, koverta 1, knj. 9, reg. 1. Analitički inventar.

AVDO HUMO, BEOGRAD(1914-); 1943/1983: kut. 15, koverata 6, albuma 16, povelja 25. Analitički inventar.

MILOŠ ZEKIĆ, BEOGRAD(1915-); 1936/1984: kut. 13, koverata 32, albuma 18. Vodič.

UGLJEŠA DANILOVIĆ, SARAJEVO(1913-); 1941/1944: knj. 4, kut. 4. Vodič.

RATO DUGONJIĆ, SARAJEVO(1916-); 1937/1984: kut. 4, fasc. 26, koverte 2, knj. 196.Vodič.

ENVER ĆEMALOVIĆ(1920-); 1939/1943: fasc. 1, pisama 17. Vodič.

ENVER REDŽIĆ, SULEJMAN REDŽIĆ, FADILA REDŽIĆ, IŠKA SADIKOVIĆ.

EVA (SEKA) ČEREŠNJEŠ

ACO ŠTAKA (1947-1986); kut. 10, fasc. 1.

BOGOMIR BRAJKOVIĆ(1943-1985); kut. 13.

ČEDO KAPOR; paketa 98