Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

POSJETA EKSPERTNOG TIMA DRŽAVNOG ARHIVA TURSKE

22.05.2017. - Sedmočlani ekspertni tim Državnog arhiva Turske danas boravi u radnoj posjeti Arhivu Bosne i Hercegovine. U cilju poboljšanja i unapređenja međusobne suradnje na znanstveno-istraživačkom i kulturnom polju, ranije je dogovoreno da se stručnjaci iz Turske iz prve ruke upoznaju sa arhivskom građom u Bosni i Hercegovini, prvenstveno sa onom iz otomanskog perioda. Dogovoreno je da se pripremi plan za zaštitu i digitalizaciju odabranih fondova, pri čemu bi Arhiv BiH imao svu stručnu i tehničku podršku kolega iz Istanbula.Ovo je samo jedna od aktivnosti u sklopu nastavka suradnje između dva državna arhiva. Gosti iz Turske će tijekom svoje stručne posjete obići sve važnije arhivske institucije u zemlji, kako bi se bolje upoznali sa sačuvanim povijesnim nasljeđem i kompletirali listu građe koja bi se naknadno prevela na moderni turski jezik, a zatim i na jezike naroda BiH, što će u velikoj mjeri olakšati posao budućim istraživačima.