Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Plan javnih nabavki u Arhivu Bosne i Hercegovine za 2018. godinu

siječanj/januar 2018. - Plan javnih nabavki u Arhivu Bosne i Hercegovine za 2018. godinu dostupan je na linku: