Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

100.000 KM ZA SUFINANSIRANJE PROJEKTA „REKONSTRUKCIJA DEPOA ARHIVA BOSNE I HERCEGOVINE“

03.10.2018. - Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić i ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović danas su u Sarajevu potpisali ugovor sa direktorom Arhiva Bosne i Hercegovine Sašom Klepićem o dodjeli sredstava za sufinansiranje projekta „Rekonstrukcija depoa Arhiva BiH“. Ovim projektom Arhivu Bosne i Hercegovine dodijeljeno je 100.000 KM, a na osnovu Odluke Vijeća ministara BiH. Riječ je o naplati potraživanja od Ruske Federacije po Aneksu „C“ Sporazuma o pitanjima sukcesije za podršku projektima kulture u Bosni i Hercegovini, a na prijedlog Ministarstva civilnih poslova BiH. Ovim sredstvima Arhiv Bosne i Hercegovine izvršit će rekonstrukciju depoa 5, odnosno tri sobe u sastavu ovog depoa, u kojima se čuva arhivska građa kulturno-historijskog naslijeđa i kao takva uživa posebnu zaštitu pod uslovima i na način utvrđen zakonom i propisom o zaštiti arhivske građe.