Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

10.10.2012. - Potpisan je Protokol o saradnji Arhiva Bosne i Hercegovine i Arhiva Srbije. Protokol reguliše aktivnosti vezane za razmjenu informacija naučne i stručne prirode, periodične literature, naučnih i stručnih publikacija, organizovanje zajedničkih izložbi, okruglih stolova i naučnih skupova.  Potpisnici sporazuma su mr.

20.09.2012. - Delegacija kolega arhivista iz Norveške, koju je predvodio gospodin Per Sande, posjetila je Arhiv Bosne i Hercegovine. Direktor Arhiva mr Šaban Zahirović ih je informirao o uslovima rada, trenutnim aktivnostima i građi koja se čuva u našim prostorijama, nakon čega su gosti obišli depoe i laboratorij za mikrofilmovanje. Gospodin Per Sande je najavio da ova posjeta sigurno neće biti posljednja i istakao da se nada konkretnijoj suradnji u budućnosti.

Dana 26.07.2012., Arhiv Bosne i Hercegovine je primio značajnu donaciju Ministarstva obrane Kraljevine Norveške koju su uručili predstavnici NATO snaga, pukovnik Harald Hiorth, zamjenik komandanta glavnog štaba NATO-a u Sarajevu i potpukovnik Alexander Bauer. Riječ je o IT opremi koja je neophodna da bi se nastavio proces digitalizacije arhivske građe. U prijateljskom razgovoru, direktor Arhiva mr Šaban Zahirović je upoznao goste sa radom institucije i izrazio zahvalnost na uručenoj opremi.

U sklopu obilježavanja 60 godina postojanja i rada Arhiv Bosne i Hercegovine odštampao je sabrane radove Kasima Isovića.
Kasim Isović (Bileća, 1921 – Sarajevo, 1979) za više od dvadeset godina marljivog rada u Arhivu Bosne i Hercegovine ostavio je iza sebe brojne struène radove iz arhivistike, arhivske službe, historije, te brojne prikaze i osvrte, ali i znaèajan trag u razvoju Arhiva Bosne i Hercegovine.

12. decembra 2007. godine, na Dan arhivâ Bosne i Hercegovine, obilježeno je 60 godina postojanja i rada Arhiva Bosne i Hercegovine. Svečanost je upriličena u prostorijama Bošnjačkog instituta u Sarajevu.

U 11 sati, nakon intoniranja državne himne, skupu se u ime Arhiva Bosne i Hercegovine obratio Andrej Rodinis, istaknuvši značaj 12. decembra i jubileja ove ustanove. Uvodno obraćanje također je bilo prilika da se zaslužnim umirovljenim uposlenicima Arhiva uruče zahvalnice i simbolični darovi.

Stranice