Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Tenderi i natječaji

03.10.2016. - TREĆI OBNOVLJENI JAVNI OGLAS za prodaju službenog motornog vozila
05.09.2016. - Drugi obnovljeni javni oglas za prodaju službenog motornog vozila

Stranice