Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Tenderi i natječaji

Odluka o nabavci računarske opreme X 2022
Odluka o pokretanju postupka nabavke motornog vozila
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, nabavka goriva 2022.
Izbor ponuđača - toneri XII 2021
Izbor ponuđača - kancelarijski materijal XII 2021
Najpovoljniji ponuđač - namještaj VI21
Izbor ponuđača - tisak VI21
Izbor ponuđača - avio karte VI21
Izbor najpovoljnijeg ponuđača IV21
Izbor najpovoljnijeg ponuđača III21

Stranice