Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Potpisan Ugovor o saradnji između Arhiva Bosne i Hercegovine i American Nortwest University u BiH

09.08.2016. - Direktor Arhiva Bosne i Hercegovine Saša Klepić i mr. Elek Srđan, koji zastupa American Northwest University potpisali su Ugovor o akademskoj, naučno-tehničkoj i poslovnoj saradnji. Tom prilikom direktor Saša Klepić je rekao kako Arhiv BiH želi da bude podrška studentima kojima će arhivska građa biti jedna od naučno-nastavnih baza za izradu naučnih studija. Takođe, izrazio je nadu kako će Arhiv Bosne i Hercegovine studentima American Northwest University pomoći da se oblikuju u kvalitetne akademske građane, koji će saradnjom sa Arhivom BiH pridonjeti očuvanju individualnog i kolektivnog pamćenja, promovisati demokratiju, štititi prava građana i unaprijeditit kvalitetu života, razumijevajući prošlost u svrhu uspješnijeg provođenja budućih aktivnosti. Ugovor o saradnji ima za cilj uspostavljanje dobrih odnosa na polju razmjene iskustava i znanja iz oblasti nastavnog procesa, nastavno-naučnog i naučno-istraživačkog rada, zajedničkih nastupa na obostrano interesantnim projektima, kao i drugim djelatnostima iz oblasti arhivistike.