Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Arhiv BiH na međunarodnoj znanstveno-stručnoj konferenciji u Širokom Brijegu

listopad 2023. - Uspješno je završena 3. međunarodna znanstveno-stručna konferencija "Digitalizacija, arhiviranje, očuvanje i promocija nematerijalne kulturne baštine", koja se održavala u Širokom Brijegu 19. i 20. listopada, a koja se temeljila na preporukama Konvencije o očuvanju nematerijalne kulturne baštine UNESCO-a iz 2003. godine.
Prijavljeno je 57 izlaganja iz 13 država s četiri kontinenta, a teme konferencije bile su: Implementacija Konvencije o očuvanju nematerijalne kulturne baštine, Nematerijalna kulturna baština u suvremenome okružju, Primjena digitalnih tehnologija u očuvanju nematerijalne kulturne baštine i Aktivnosti u lokalnim zajednicama na očuvanju nematerijalne kulturne baštine.

Organizatori događaja su Društvo za digitalizaciju tradicijske kulturne baštine (Društvo za DTKB) iz Širokog Brijega, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Institut za enologiju i folkloristiku iz Zagreba, dok su suorganizatori Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke, Institut za migracije i narodnosti iz Zagreba, Udruga hrvatskih amaterskih kulturno-umjetničkih društava iz BiH (UHAKUD u BiH), CIOFF Nacionalna sekcija BiH, EU DARIAH konzorcij BiH i ICARUS Hrvatska.

Arhiv Bosne i Hercegovine bio je prisutan sa radom "Digitalna obrada netipičnih fotografskih formata u Arhivu Bosne i Hercegovine", čiji su autori arhivski savjetnici dr sc. Šimun Novaković i Siniša Domazet.

Na marginama konferencije, potpisan je Protokol o suradnji između Arhiva Bosne i Hercegovine i Instituta za migracije i narodnosti. Protokolom je regulirana razmjena informacija i literature znanstvene i stručne prirode, osiguran je pristup arhivskim fondovima kao i organiziranje zajedničkih stručnih aktivnosti poput okruglih stolova i znanstvenih skupova.