Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Споразум о сарадњи између Филозофског факултета и Архива БиХ

31.8.2023. - Филозофски факултет Универзитета у Бањалуци и Архив БиХ потписали су данас Споразум о сарадњи.
 
Споразум су потписали Срђан Душанић, декан Филозофског факултета Универзитета у Бањалуци и Данијела Мрда, директор Архива БиХ.
 
Споразумом о сарадњи дефинисани су будући правци заједничких активности и програма, посебно у области истраживачких пројеката и издавачке дјелатности. У циљу боље координације договорених активности потписнице споразума ће именовати посебне представнике или контакт особе.
 
Потписивању споразума присуствовали су професор Шимун Новаковић, помоћник директора Архива БиХ, Боривоје Милошевић, руководилац Студијског програма историје и Бошко Бранковић са Катедре за историју.