Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Potpisan Sporazum o saradnji sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Istočnom Sarajevu

22.12.2022. - U dekanatu Filozofskog fakulteta u Palama potpisan je Sporazum o saradnji između Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Arhiva Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Sporazum su potpisali dekan Filozofskog fakulteta prof. dr Draga Mastilović i direktor Arhiva BiH mr Danijela Mrda.Sporazum predviđa širok spektar međusobne saradnje u oblasti naučnih istraživanja, organizacije naučnih i stručnih skupova, izdavačke djelatnosti, studentske prakse, zatim razmjenu informacija, iskustava i inicijativa u području naučnih istraživanja kao i druge vidove saradnje.