Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Posjeta ministra savjetnika u ambasadi Republike Srbije u BiH Arhivu Bosne i Hercegovine

02.11.2022. - Danas je Arhiv BiH posjetila gđa.Nataša Đorđević, ministar savjetnik u ambasadi Republike Srbije u BiH i tom prilikom se upoznala sa radom Arhiva i njegovim redovnim aktivnostima. Između ostalog, u svjetlu potpisanog Sporazuma o saradnji sa Državnim arhivom Srbije, razgovaralo se o mogućnostima buduće saradnje, razmjeni stručnih iskustava iz oblasti arhivistike ali i o načinima za realizaciju projekata koji se tiču bogatog kulturno-istorijskog nasljeđa i arhivske građe koje baštine arhivi u BiH i Srbiji.