Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Promocija knjige dr. sc. Šimuna Novakovića, zamjenika ravnatelja Arhiva BiH

Prošloga   je     tjedna   iz   tiska   izišla   knjiga   zamjenika   ravnatelja   Arhiva   BiH   dr.   sc.   Šimuna Novakovića pod naslovom Neke osobitosti jezika fra Jeronima Vladića. Tematsko je težište rada stavljeno na prikaz  prožimanja jezičnih normi krajem 19. i početkom 20. stoljeća u BiH temeljem uvida u jezik fra Jeronima Vladića.  Prema Novakovićevim riječima, knjiga je nastala kao rezultat prerade njegove disertacije, koju je 2011. godine obranio na Filozofskom fakultetu Sveučilišta  u Zagrebu, i nekih novih spoznaja do kojih je došao istraživanjem arhivskog  gradiva Arhiva BiH, posebno kada je riječ o jezičnoj politici austrougarske uprave u BiH.

Podsjećamo da je fra Jeronim Vladić jedan od najpoznatijih bosanskohercegovačkih franjevaca s kraja  19.  i početka  20.  stoljeća.   Pored  najpoznatijega  dijela  Uspomene   o   Rami  i  ramskom franjevačkom samostanu, ostao je zapamćen kao jedan od pokretača i prvi urednik  Glasnika jugoslavenskih franjevaca, a od 1884. do 1894. godine bio je profesor vjeronaka u sarajevskoj gimnaziji.

Nakladnik knjige je Franjevački samostan Rama-Šćit, a grafičku je obradu vršio Medijski centar Vrhbosanske nadbiskupije. Promocija knjige održat će se 13. kolovoza 2020. na Šćitu u Rami.