Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Javne konzultacije - MINIMUMA PROCESA RADA U ARHIVU BOSNE I HERCEGOVINE ZA VRIJEME TRAJANJA ŠTRAJKA