Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

У Архиву Босне и Херцеговине почела реконструкција три просторије у архивском депоу

25.10.2017. - Данас су у Архиву Босне и Херцеговине почели радови на реконструкцији и адаптацији три просторије у једном од највећих архивских депоа које финансира Турска агенција за међународну сарадњу и координацију - ТИКА. Одговорни извођач радова је компанија Рестауро д.о.о. Сарајево, коју је ангажовала ТИКА. Како би подржала рад Архива БиХ, Турска агенција за међународну сарадњу и координацију – ТИКА је објезбиједила је средства од 35 000 еура за реновирање ових, већ  дотрајалих просторија, а у сврху заштите важног дијела босанскохерцеговачке културно-историјске баштине. Захваљујући овом пројекту, архивска грађа у ове три просторије моћи ће да се чува на безбиједан начин, јер ће већ поменута компанија извршити реконструкцију оштећених зидова и подова, те уградити одговарајућу климатизацију, вентилацију, мирко систем депоа и систем за стабилно гашење пожара. Директор Архива БиХ Саша Клепић истакао је да су тренутни капацитети Архива за квалитетно депоновање архивске грађе недовољни, те да ће ова институција и убудуће настојати да нађе начин за рјешавање овог проблема.  С  обзиром  на  то  да  нема  довољно  адекватног  мјеста  за  пријем  нове  грађе  и  квалитетно депоновање већ постојеће архивске, ми ћемо  уложити све напоре да у прериоду пред нама ријешимо проблем свих архивских депоа, у циљу дуготрајног и адекватног регулисања смјештаја архивске грађе“, нагласио је директор Архива БиХ Саша Клепић. Представници ТИКА-е активно обилазе Архив БиХ, како би се упознали са изазовима и тешкоћама са којима се  ова  институција  сусреће.  Подсјећамо да  је  ТИКА  већ учествовала у спашавању грађе Архива БиХ, тако што је након пожара 2014. године реновирала изгорјели депо у овој институцији.