Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Nacrt Programa rada Arhiva Bosne i Hercegovine za 2018. godinu

kolovoz/avgust 2018. - Arhiv Bosne i Hercegovine je temeljem članka 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09 i 103/09) i članka 7. Odluke о godišnjem plаnirаnju rada i načinu praćenja i izvјеštаvаnjа u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 94/14) izradio nacrt Programa rada za 2018. godinu. Pozivamo vas da uzmete učešće u konslutacijama, tako što ćete svoje eventualne prijedloge i sugestije na nacrt Programa rada Arhiva Bosne i Hercegovine za 2018. godinu dostaviti u roku od dvadeset dana od dana objave na adresu Reisa Džemaludina Čauševića 6, 71000 Sarajevo ili na e-mail adresu info@arhivbih.gov.ba.
Dokumente možete preuzeti na ovim linkovima:

Nacrt programa rada 2018
https://drive.google.com/file/d/0B9K7yy4o7IcMZ2RiZmN2NFpRRTA/view?usp=sh...

Uputstvo formular za javne konsultacije:
https://drive.google.com/file/d/0B9K7yy4o7IcMeEZhSjdMNWVYOE0/view?usp=sh...