Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ АРХИВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ УСВОЈЕН ОД САВЈЕТА МИНИСТАРА БиХ