Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Prvi koraci ka saradnji arhiva Republike Azerbejdžan i Bosne i Hercegovine

03.07.2017. - Elnur A. GULIYEV, savjetnik u Ambasadi Republike Azerbejdžan, boravio je u posjeti Arhivu BiH, gdje je razgovarano na temu saradnje između državnog arhiva Azerbejdžana i Arhiva BiH.Naime, Državni arhiv Republike Azerbejdžan zainteresovan je da istraži dokumente koji se odnose na njihovu zemlju i stvaraoce, a baštine se u Arhivu BiH i ostalim arhivima u našoj zemlji. Interes Arhiva BiH je u tome što bi se ta građa detaljnije locirala, prevela sa persijskog jezika i kao takva bila dostupnija našim istražiocima.Ono čime dodatno naglašavamo bitnost ove posjete jeste činjenica da je ovo preteča potpisivanja međunarodnog sporazuma o saradnji dva državna arhiva, čime se otvaraju  mogućnosti za širu saradnju.