Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

РАДНИ САСТАНАК СА ДЕЛЕГАЦИЈОМ УН - Механизма за међународне кривичне судове

23.06.2017. - Елизабет Емерсон, главни архивар Уједињених Нација - Механизма за међународне кривичне судове и представници Архива Босне и Херцеговинe одржали су састанак у просторијама Архива БиХ. Представници Архива БиХ изразио су велико задовољство због данашњег састанка, те упознали госпођу Емерсон са дјелатношћу и надлежностима Архива Босне и Херцеговине. С обзиром да Међународни кривични суд за бившу Југославију ускоро престаје са радом MICT/ММКС (Mechanism for International Criminal Tribunals / Механизам за међународне кривичне судове) задужен је за архивирање, чување и приступ његове врло обимне архивске грађе. Већина архива такође се налази и у електронској форми и као таква је доступна Архиву Босне и Херцеговине, као и свим грађанима. Госпођа Емерсон је истакла да MICT/ММКС нема велико искуство у обезбјеђивању приступа архивској грађи, те да ће им свакако значити пренос искустава Архива Босне и Херцеговине у овом пољу. Закључено је да постоји заједничка потреба да се рад архива приближи грађанима и да се информишу о начину приступања архивираној грађи. Госпођа Емерсон је исказала заинтересованост да MICT/ММКС организује едукације и тренинге за представнике Архива Босне и Херцеговине везано за приступање електронском архиву MICT/ММКС.