Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Savjetovanje arhivskih radnika Bosne i Hercegovine - Jajce 2017

svibanj/maj 2017 - U periodu od 17 - 19. svibnja 2017. godine, u Domu kulture i hotelu "Turist" u Jajcu održano je Savjetovanje arhivskih radnika Bosne i Hercegovine. Organizator Savjetovanja bilo je Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine, suorganizatori Arhivističko udruženje u Federaciji BiH i Udruženje arhivskih radnika RS, a u ulozi domaćina bio je Kantonalni arhiv Travnik. Teme savjetovanja bile su "Arhivska građa socijalističkog perioda - stanje, zaštita, korištenje" i "Arhivi i informatičko okruženje". Na Savjetovanju su sudjelovali arhivski radnici iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Crne Gore i delegacija Turskog državnog arhiva, na čelu sa direktorom Ugur Unalom. Razmatrano je stanje i korištenje arhivske građe iz socijalističkog perioda, predstavljeni su konkretni fondovi kojima arhivi raspolažu i istaknuta je njena važnost kao istorijskog izvora za istraživače. Pored toga, ukazano je na probleme koji su prisutni glede njenog sređivanja, zaštite i izrade potrebnih inventara. U drugoj sesiji, posvećenoj informatičkom okruženju, bilo je govora o dosadašnjem napretku u digitalizaciji arhivske građe te dopuni i usklađivanju zakonskih propisa koji se odnose na upravljanje elektronskim zapisima. Program Savjetovanja je dostupan na linku: http://www.arhubih.ba/wp-content/uploads/2017/05/Program-Savjetovanja-20... Za učesnike Savjetovanja, organizator je upriličio i izlet na kome su se učesnici mogli upoznati sa poviješću i prirodnim ljepotama Jajca i okolice.