Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Druga sjednica Ekspertnog tima za provedbu Aneksa D Sporazuma o sukcesiji

03.04.2017. - U Arhivu Bosne i Hercegovine održana je druga sjednica Ekspertnog tima za provedbu Aneksa D Sporazuma o sukcesiji, na kojoj je raspravljano o dosadašnjem sprovođenju Sporazuma, daljnjim aktivnostima na tom planu i tekućim pitanjima.
Sporazum o sukcesiji bivše Jugoslavije zaključen je u Beču 2001. godine, gdje je Arhiv Bosne i Hercegovine od strane Vijeća ministara BiH određen i zadužen za stručne poslove na realizaciji aneksa “D” Sporazuma. Iako je do danas iz Arhiva Jugoslavije u Beogradu preuzeto i digitalizirano preko 80000 dokumenata koji su državno, povijesno i znanstveno vezani za Bosnu i Hercegovinu, tim se složio da je potrebno ubrzati proces, a poduzeti su i konkretni koraci u cilju poboljšanja kvantiteta i tehničkog kvaliteta rada direktnim skeniranjem izvornika.
Preuzimanje filmske građe je zbog specifičnosti materije i načina njenog čuvanja nešto kompleksnije. Da bi se pokrenuo ovaj proces, dogovoreno je da se do iduće sjednice izvrši procjena neophodnih troškova, kako bi se mogla tražiti potrebna financijska sredstva. U nastavku sjednice diskutirano je o sigurnosti čuvanja kopija, načinu pristupa i aktivnostima na projektu Arhiva bivše Jugoslavije o digitalizaciji fondova od zajedničkog interesa koji bi bio financiran EU sredstvima.