Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

03.03.2017. - JAVNI OGLAS / LICITACIJA za prodaju službenog motornog vozila Arhiva BiH

Predmet javnog oglasa je prodaja službenog motornog vozila koje se ne koristi, u vlasništvu Arhiva BiH, metodom prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača. 
Prateća dokumentacija i obrazac za cijenu ponude mogu se preuzeti na linku:
https://drive.google.com/open?id=0B9K7yy4o7IcMWjd5b3dRSjl0V0U