Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Uređenje depoa u Arhivu Bosne i Hercegovine putem sporazuma sa KPZ Sarajevo

24.02.2017. - Sporazum između KPZ Sarajevo i Arhiva BiH zaživio je u punom kapacitetu. Sa ponosom ističemo da smo za prvih pola mjeseca rada u arhivskim depoima uradili mnoštvo stvari za koje prije nismo imali mogućnosti. O čemu se radi najbolje ilustruju fotografije koje svakodnevno pravimo o tome kako su određeni dijelovi depoa izgledali prije, a kako poslije ovih procesa. Saradnja na ovom važnom projektu se i dalje nastavlja, a trenutno radimo isključivo u depoima koji se nalaze u zgradi Predsjedništva BiH.
U ranijim izvještajima uvijek su se dostavljale informacije o problemima sa kojima se susrećemo u radu sa arhivskom građom. To se prije svega odnosilo na neuslovan smještaj preuzetih fondova.
Primaran zadatak Arhiva BiH je da građu koja nam je povjerena na čuvanje čuvamo na najbolji mogući način, kako bi očuvana i sređena bila što lakše dostupna za istraživanje, uzevši u obzir stanje naših spremišnih prostora / depoa.
Neadekvatni uslovi u podrumskim tj. spremišnim prostorijama kojih ima na više lokacija (Predsjedništvo, zgrada Skupštine, zgrada Vlade FBiH, Pravosudna palata), vlaga, poplave, nedovoljno dobra opremljenost policama, stalažama, arhivskim kutijama i sl. temeljni su problemi s kojima se susrećemo svakodnevno.
Trenutno se radi na poslovima čisto tehničke i manipulativne prirode koji se neophodni u sadašnjim uslovima smještaja arhivske građe u podrumskim prostorijama, a Arhiv BiH će napokon dobiti očišćenu i složenu arhivsku građu, čiste police i čist depo.