Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

januar/siječanj 2017. - Tenderska dokumentacija za nabavku službenog putničkog motornog vozila

KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU JEDNOG SLUŽBENOG PUTNIČKOG MOTORNOG VOZILA

Pozivamo vas da dostavite ponudu u konkurentskom postupku za nabavku službenog putničkog motornog vozila. Tenderska dodokumentacija dostupna je na linku:

https://drive.google.com/open?id=0B9K7yy4o7IcMQm9zTThkWDI4WXc